Tekstboks: 8.

Forskellige skærmopløsninger og -størrelser kan give lidt forvirring.

   

Vedvarende Energibalance - pilotprojekt  Troldhede

Bertel@sti.dk
Bertel.com

Projektet som
Print pdf


Energiforliget
Som pdf


Ansøgning til Vækstforum

Tekstforklaring

Artikel om EU- El patronloven

Artikler af
 Jonna Odgaard
Avisartikel a
24.Nov 07

Tekstboks: Brint til naturgasnet og evt jernbanedrift. 
Avisartikel b
24.Nov 07

Artikel
06-01-08

Artikel
08-02-08


Svar fra Regionen

Brev fra
 Kaj Møldrup


Naturgasfyrede
kraftvarmeværker

    Tekstboks: 7a
Tekstboks: Tallene er aktive
og viser stedet og evt. forklaring
Tekstboks: 7.


Se stort kort

Tekstboks: 9.
1. Vindmøller

2. Vind-elkabel

3. Energicentral

4.Samlestation.

5 Fjernvarme.

6 Dambrug

7.Rensningsanl ARLA
7a Kommune rens.

8 Station

9. Naturgasnet

Idrætscenter

Troldhede Pladeindustri

Pladeindustri trælager

Elpatronloven
Fuld tekst


Situationen set fra
Troldhede Fjernvarme
v. Preben Gaardsvig

 

     

Lokalt Vind & Brint Pilotprojekt - Troldhede - en by i ”vedvarende energibalance”.
Resultat og kort resume´ af et projekt- og ide´møde i Troldhede med deltagelse af Flemming Wennike, Regionen, -Mikael Sloth, H2 LOGIC, - Jens K Pedersen, Hemmet og Bertel Jensen, Troldhede (undertegnede).

Projektide og meget kort beskrivelse:
Vindmøller

2 km nord for Troldhede placeres der 4 – 5 vindmøller. Der er lavet beregninger, som viser at møller kan placeres hos 2 lodsejere uden dispensation og have en årsproduktion på 25 – 30.000 Mwh.

Troldhede by.
Troldhede by har ca 600 indb. Fjernvarmeværket er naturgasforsynet og har 267 forbrugere. Der er 3 byområder med naturgasforbrugere. Troldhede har ca 300 industriarbejdspladser, - størst er ARLA med 170, Troldhede Pladeindustri med 70 og to El- og IT firmaer med hver 25 medarbejdere.

El/brint
Den producerede el fra møllerne sendes direkte til Troldhede by, hvor den indgår i en energibalance. D.v.s den vindproducerede el bruges lokalt til el, varme, brintenergi og ilt. Selve brintfremstillingen kan foregå på Fjernvarmeværket eller så tæt derved, at procesvarmen kan bruges i fjernvarmenettet.
Brinten kan bruges på fjernvarmeværket og i rørnettet til de gasforsynede områder i Troldhede enten rent eller i blanding.

Forbrug
Der kan etableres en tankstation, så både ARLA Troldhede Mejeri og Pladeindustrien kan bruge brinten i deres mange trucks.
Der kan også etableres en tankstation til brintbiler. Hvis al el fra møllerne bruges til biler vil det kunne dække omkring 2000 bilers årsforbrug plus en stor produktion af procesvarme til Fjernvarmeværket.
Den overskydende ilt ville kunne bruges på de to rensningsanlæg i Troldhede og Toudal Dambrug

Potentielle ejere
Ejere/investorer kunne eksempelvis være Energi Midt, Norsk Hydro, Naturgas Midt Nord eller Siemens/Vestas
De kunne eje både møller, distributionsnettet og Fjernvarmeværket i et selskab, Fond eller konsortium.

Borgerinddragelse
Som lokalt og afgrænset energiprojekt vil det fra start være egnet til borgerinddragelse og  et oplagt tema i undervisningen på flere niveau. Det ville give et lokalt større ”ejerskab” til det færdige projekt.

Fremtidsvision

Et fjernere vision er produktion og/eller tankstation for brint til jernbanen Herning, Skjern, Ringkøbing og Holstebro, med små brinttog og ½ timedrift. Ideen ville åbne helt nye perspektiver og burde udskrives som en præmieret projektkonkurrence af de tre berørte kommuner. (Denne del blev ikke drøftet meget. Det ville inddrage langt flere aktører en overskueligt for os fire.. (Nævnt øverst)

NB:
Betragt selve beskrivelsen og illustrationen fra undertegnede som meget løst og ikke fyldestgørende.
Hvis pilotprojektet skal ”sælges” til tilskudsgivere, lovgivere og investorer, bør der findes penge til undersøgelser og en meget mere teknisk og økonomisk projektbeskrivelse. 
 Venlig Hilsen fra initiativtager Bertel Jensen, Troldhede  tlf 97194137