Bertel.com
Bertel@sti.dk

Vedvarende Energiprojekt  Troldhede 

 
 

Til forsiden

 

Troldhede-projekt søger støtte hos regionen


 

Af Jonna Odgaard jona@bergske.dk
Bertel Jensen og Jens K. Pedersen har sendt ansøgning om støtte til at udvikle ideen om et vindmølle- og brintprojekt i Troldhede til Region Midtjyllands Vækstfond.


06. Januar 2008 12:00

Landmand og byrådsmedlem Bertel Jensens idé om at forsyne Troldhede med vedvarende energi fra vindmøller og brintstation placeret i landsbyen, er nu sendt som projektidé til Region Midtjyllands Vækstforum.

Region Midtjylland har igangsat, hvad regionen selv kalder en »mega-satsning vedrørende energi og miljø« og har derfor opfordret borgere, organisationer og virksomheder til at indsende projektideer.

»Vi har søgt 500.000 kr., som skal bruges til at hyre konsulenter, der kan lave en detaljeret projektbeskrivelse,« forklarer Bertel Jensen, der kalder projektet »Vedvarende Energibalance-Projekt i Troldhede«.

Med-underskriver på projektforslaget er vindmølle-konsulent Jens K. Pedersen fra JKP Local Energy i Hemmet.

»Projektet ligner meget mine ideer om lokal anvendelse og lokal deltagelse i vedvarende energi-projekter, så det projekt vil jeg gerne være med til at arbejde videre med,« siger Jens K. Pedersen.


Vækstforum har reserveret midler fra flere pengekasser, både egne midler og EU-midler til vedvarende energi-projekter.
Det er regionens Råd for Energi- og Miljøteknologi, der skal tage stilling til om projektideerne er værd at støtte. Ingeniør Henning Laursen, Vækstforum regner med, at projektideen fra Troldhede vil komme med på et møde i regionens Råd for Energi- og Miljøteknologi den 25. januar.

»Men der vil først kunne gives støtte, når der foreligger et egentligt projekt. I første omgang vil der altså alene være tale om, at rådet tager stilling til, hvilke projektideer rådet mener, der skal arbejdes videre med,« forklarer han.