Bertel.com
Bertel@sti.dk

Vedvarende Energiprojekt  Troldhede  -  Toudal Dambrug

 
 

Til forsiden

 
 

I huset i midten af billedet står 3 store kompressorer der pumper luft i bassinerne for at tilføre fiskene ilt.
Udnyttelsen af iltdelen ved brintproduktionen ville spare strøm til kompressorerne.