Åben brev til Minister for FødevarerErhverv, 
Folketingets Udvalg for Fødevarer og Landbrugsrådet blandet med  mine kommentarer til brev af 17 juli fra FødevarerMinisteren.

 
  Til forsiden     Til mærkesituation    Luftfoto   Wilhjelrapporten    Bilag til Fødevareudvalget 20 juni Mosen 1950
 


Regeltyrani og landbrugetsrådets ”regelmasochisme” ødelægger privat naturpleje med kødkvæg!

Først det høflige.
Jeg takker for muligheden for foretræde for Folketingets Fødevareudvalg den 20 juni.

Jeg takker også for den velkomst og positive interesse for mine synspunkter, jeg følte  fra  udvalgets medlemmer.
Selv om det kun blev til korte samtaler med Ministeren, så var det dog en positiv oplevelse.
Så det opklarende.
Jeg vil i det næste pointere nogle ting og forsøge at fjerne nogle misforståelser:
Jeg prøver ikke på at blive fri for at mærke kalve, men ønsker kun udsættelse i de tilfælder, hvor det er enten umulig, farlig eller hvor det stresser moderkoen således, at dens fremtidige adfærd overfor mig og andre ændres til  et farlig og problematiske omgang. (måske kun i få tilfælder)
Jeg ønsker også kun udsættelse til kalven tages fra moderen i efteråret og kun for øremærkningen.
.
Den dispensation jeg har brug for er allerede givet  til bisonkalve, og med samme begrundelse, nemlig at kalvene bliver ved moderen indtil vinteren og derfor  ikke indtil da udgør nogen risiko for manglende sporbarhed. Jeg ved også fra sagkyndig side at det er den måde det bliver praktiseret på i flere andre lande.
 I  vor besætning er den veterinære risiko  endda mindre, da det er en lukket og isoleret besætning.
Jeg har stor respekt for indsatsen mod spredning af kvægsygdomme, men vi har i løbet af de sidste 13 mdr. haft 7 dyrlægebesøg, alle har været veterinære kontrolbesøg og blodprøveudtagninger, derved har Fødevaredirektoratet opbygget et system, der hos os er blevet den største veterinære risiko.    

 Om mødet på Chistiansborg
Jeg havde håbet, at Folketingets Udvalg for Fødevarer og Fødevareministeren  havde egen mening og indflydelse, Landbrugsrådets mening kendte jeg godt i forvejen. Derfor ville jeg nok ikke, med kendskab til hvem der bestemmer, have ulejliget mig til København. Da der i Landbrugsrådet er en overvægt af økonomiske interesser, der gerne ser en reduktion af kødet fra kødkvæg, kan rådgivningen fra Landbrugsrådet medlemmer skyldes ikke objektive holdninger, og i dette tilfælde i det  mindste en manglende interesse og indsigt i sagen.
Det er fejlagtig at tro at beslutningen om ikke at ville reagere positiv på mit forslag, forbedrer landbrugets image og det svækker helt sikker dyreetikken  og forbrugerens forståelse for landbrugets vilje til at give dyrene så naturlige forhold som mulig.

Ministerens brev som svar på mødet: (Det fulde ordlyd)
Denne sidste del af Ministerens brevet, hvor der skrives, at det er dyreetisk uforsvarlig at have kreatur gående i et sådan område, og at jeg anbefales at få landbrugets konsulentservice til at hjælpe ved indfangning. Jeg betragter denne del af brevet som en direkte fornærmelse, jeg håber ikke, det er formuleret af Ministeren, men af en anden enten i uvidenhed eller måske endda  i ond mening for at skade min sag. For mig ser det ud til at Ministeren  m. fl.  er blevet misinformeret. 
Jeg kan til enhver tid udenfor den tid hvor koen går med nyfødt kalv fange enhver voksent dyr, og i nødvendige tilfælder lyder flokken min  kalden og følger efter med mig hjem  selv over store afstande og uden hegn følger de mig endda helt ind i løsdriftsstalden.
Måden vi gør det på er der lavet TV-udsendelser om både af Rigmor Sams for TV2 og af Søren Rye for DR1.

Jeg har passet kreaturer så længe jeg husker (1950), selv som soldat var jeg fodermester ved Hesteeskorten i Næstved. Jeg har drevet selvstændig kvægbrug  siden 1967.
Jeg var i foråret anbefalet af Vestjysk Landboforening til Enrico Dalgas Mindelegat for min interesse  for naturen og formidlingen af viden om den.

Jeg har været medlem af landboforeningerne i mere end 30 år og medlem i Venstre næsten lige så længe også organisationsengageret, jeg er i dag på anden periode medlem for Venstre i Videbæk Byråd.

Men med den nedladenhed der er i sidste del af brevet, bør jeg vurdere om jeg har 2 medlemskort for meget.

Jeg vil ikke tvinges unødigt til at være kriminel på grund af min interesse for natur og dyr, da der altid vil være enkelte kalve i så stor en besætning, der ikke kan mærkes rettidigt under vore forhold, tvinges vi til at slagte besætningen. Mit ønske om naturpleje og vilje til at udføre det i praksis har på 2 år kostet 205.000 kr i mistet EU-tilskud, 5.000 i bøde og et jordleje på 2 x  22.000 kr i alt 254.000 kr, så her stopper festen nok, men ikke kampen, selv efter et ophør vil jeg kæmpe for bedre forhold for naturplejebesætninger.
Den dag man tror at mennesker, dyr og natur kan styres i ensartede matematiske skemaer, har vi alle tabt meget.
 Brevet og meget mere kan læses på www.naturox.dk hvor sagens videre forløb også kan følges.
Til de mennesker, der vil se mere, er  der lavet en CD som slide, der med masser af billeder viser naturkvaliteter der står til at mistes på grund af regeltyrani og Landbrugsrådets ”regel masochisme”.

 Troldhede 21 juli     Hilsen Bertel Jensen