Til forsiden  ”Fredelig” mærkesituation
 fra dengang der kun blev sat et mærke i.
Bertel Jensen, Troldhede
tlf 97194137 ell 20834137

 
bertel.jensen@privat.dk
 I dag skal der sættes 2 mærker i, og kalven når de fleste gange at brøle ved første mærke, som det ses på billederne med koen så nær, vil hver mærkning være forbundet med stor livsfare.

Billede 2.
Hvis man ikke ser kælvningen er det næsten umulig at finde en ”skjult” kalve i et så stort naturområde. (kalven ligger mellem mig og koen)

Billede 3.
Koen er meget nervøs ved at jeg arbejder med kalven og jeg har ikke mulighed for både at holde øje med ko og kalv.

Billede 4.
Kalven blive forskrækket og må holdes fast med den ene hånd og mærkes med den anden.

Jeg er ikke modstander af at det skal 2 sæt mærker i, men situationen er ved næste mærke både vanskelig og meget farlig med koen stående så nær.

De fleste landmænd går alene og vil i hver mærkningsituation være i en potentiel livsfare.

Jeg er flere gange blevet overfaldet og kommet til skade, jeg tør derfor ikke længere tage nogen chance.

Få timer efter dette billede vil kalven kunne løbe fra enhver eller den vil være skjult og mærkning umulig indtil indbinding i efteråret.
Fortsættes i brev til
Direktoratet for FødevarerErhverv

 
De fleste af vore dyr er født i dette område.
Køerne har i gennemsnit over deres voksentid født 5 - 6 kalve her. - Enkelte op til 13 kalve.

Naturområdet er blevet deres liv, - de kender det, - de kan mærke hvornår de skal derud, - de ved hvornår de skal hjem, - og de kan selv finde den 3 km  lange skovvej og -sti.