Velkommen!
Siden er ved at blive fremstillet


Bertel Jensen
 

Bertel Jensen's hjemmeside.
 

Nogle af mine personlige data:
Alder:    59 år. og både far og bedstefar
Beskæftigelse: Landmand med kødkvæg og naturpleje
på Bjørslevvej 10, Troldhede.
Medlem af byrådet i 8 år, med udvalgsposter i  UTM og ØK
Bestyrelsesmedlem  Turistforum Midtjylland og i Troldhede Udviklingsselskab.
Fritidsinteresser:
 Familien, natur, fotografering, lokalhistorie, udvikling af lokalområdet, IT og politik.

Folketinget gav os landets største kommune, - vi skal arbejde på at give borgene landets største tilfredshed.

Velfungerende nærdemokrati - viljen til lokalt medansvar - lokale initiativer skal belønnes og bruges af storkommunen, dermed bliver størrelse en styrke.

Skriv til mig!

Aktuelt: Se brev til Lars Løkke Rasmussen

  Andre af mine hjemmesider    Skolestruktur.  Vil du se dagens billeder fra storkommunen?Udviklingen

lokalområderne og

nærdemokrati.


Jeg vil både foreningsmæssig og i byrådet arbejde for mere helhedsudvikling i landsbyerne.
 

Det skal forsat være attraktivt at bosætte sig i de mindre byer eller  på landet.
 Ringkøbing- Skjern Kommunen skal samarbejde med foreninger og initiativgrupper om de projekter der er opbakning til lokalt og økonomisk gennemførlige.
Venstre betragter en positiv udvikling i lokalområderne, som en god investering i hele Kommunens sociale og kulturelle fremtid.

Borger- og sogneforeninger bør styrkes, og landsbyerne bør tilskyndes til at oprette lokalråd, således at lokalområderne er i stand til at ”selvforvalte” en større pengepose. En kommunal afsat pulje og en landdistriktskonsulent skal gøre det muligt for initiativrige grupper at gennemføre udviklingsprojekter uden den store kommunale administration med masser af ansøgninger.
 

Lokalt medansvar og initiativ skal belønnes og bruges

 

 

Byfornyelse 
og
boligforbedring


Byfornyelse.

Der skal hvert år være byfornyelsespenge på budgettet og de skal prioriteres til at bekæmpe forfaldet i de mindre byer, hvor lånemulighederne gør det svært for private at gennemføre en bygningsnedrivning eller -renovering.

I øjeblikket er der ved at blive gennemført to projekter i Egeris og Troldhedes bymidte.

Det skal skabes større tilfredshed ved at bo i en mindre by.


Skolestruktur.


De små skoler ikke bare måles på klassekvotienter,
 men mere på den kvalitet og viden børnene har med derfra.

De mindre fødeskoler skal fortsat styrke overbygningsskolerne
som gode leverandører af elever fra landsbyerne.

Der er ikke garanti for at en stor skole, der bliver større også
bliver bedre! Men det er sikket at en landsby, der mister sin
skole mister meget mere end skolen.

 


Børneområdet

Børnepasning.

Kommunen skal fortsat kunne tilbyde pasningsgaranti, og med flest mulige valgmuligheder.

Der skal være pasningsmuligheder i familiens nærområde.

 

 

 


Klik her for stor billede

Natur og miljø

De mange nye og større opgaver den nye kommune overtager fra Amtet, kræver også en stor indsigt i natur, miljø og planlægning. Jeg har gennem mange år både privat og politisk haft et samarbejde med Ringkøbing amt og dermed fået erfaring gennem mange naturprojekter.

Kun den natur vi har kendskab til og adgang til har oplevelsesværdi for os, derfor vil jeg både i min fritid og i Byrådet arbejde for at øge alle begge dele. 
Videbæk Kommune har Danmarks kønneste natur, og jeg vil både i min fritid og i Byrådet arbejde for bedre adgang  og bedre kendskab til den lokale natur.  

Den storslåede vestjyske natur skal plejes og opleves

Beskyttelse af bløde trafikanter
 
   Til toppen


Kultur og fritidsliv

Idrætscentre, kulturhuse og den hær af foreningsaktive der er grundlaget for den folkelige idræts- og fritidsliv skal opleve en retfærdig fordeling af resurserne.

Motion og socialt netværk styrkes.

 

 

Jeg har i mange år arbejdet på at få de bløde trafikanter beskyttet med flere cykel- og gangstier. Der er etableret mange og først og fremmest i forbindelse med skoler og institutioner. Men Staten og den nye kommune burde hurtigst mulig få etableret bedre forhold på hovedvej 15 – startende med strækningen Videbæk – Barde.

Der skal skabes størst mulig tryghed for cyklister og gående.