Tilbage    
 

Til Indenrigs- og Sundhedsminister Lars løkke Rasmussen.                 Bertel H. Jensen

                                                                                                                      Bjørslevvej 10, 6920 Videbæk

Ang. Aflønning af medlemmer af Sammenlægningsudvalgene                  Byråds- og SLUmedlem

                                                                                                                      Tlf. 97194137

 

Politisk cv.:

Jeg er byrådsmedlem i Videbæk Kommune på 9. år og valgt ind i Sammenlægningsudvalget (SLU) for Ringkøbing- Skjern Kommune.   Jeg har været organisatorisk aktiv i Venstre siden 1975.

 

Mit ærinde med dette brev:

Jeg ønsker at gøre Ministeren opmærksom på den ganske useriøse aflønning, jeg og flere andre selvstændige erhvervsdrivende får for det store  og vigtige stykke arbejde, der ligger forude før strukturreformen er gennemført.  Vi ønsker alle, at vi kan være den bekendt og at så mange som mulig føler, at gennemførelsen var en god beslutning. Derfor er alle parat til at yde størst mulig indsats i gennemførelsen. En følelse af uretfærdig behandling er ikke den bedste start på et nyt arbejde.

 

Jeg er selvstændig erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomhed) og har ikke mulighed for at dokumentere tabt arbejdsfortjeneste, derfor er min aflønning 59.000 kr fratrukket 75% og derefter fratrukket skat.

Som det ses på medsendte lønafregning for møderne i dec. og januar tilsammen, er den udbetalte løn 589,49 kr efter skat.

Jeg har ønsket at få politisk indflydelse og vil også gøre det blot for den tillid vælgerne har vist mig, min interesse og det følte ansvar for den egn, jeg bor i.

Men de, der har valgt mig ind i sammenlægningsudvalget, forventer, at de kan stille størst- og flest mulige krav til mig og, at jeg bliver aflønnet, så de ikke behøver at skamme sig over det.

 

Derfor har jeg to forslag til ministeren:

  1. Enten ændres loven, så der bliver en mere retfærdig aflønning både i forhold til arbejdet, men også de folkevalgte imellem. Det kunne gøres med en mindsteløn, der gjaldt alle, så både nye og ”gamle” byrådsmedlemmer får det samme i begge ”byråd” i 2006.

 

  1. Den anden mulighed er, at tillade mig at afvise SLU-løn i 2006. Jeg føler større værdighed ved at lade interessen og lysten bære lønnen i sig selv end modtage under 600 kr pr måned og dermed acceptere en lovgiven skævhed, der som liberalt tænkende menneske er mig dybt imod.

 

Jeg ved, at jeg efter loven ikke kan nægte at modtage aflønning. Derfor er dette brev en ansøgning om en af de 2 muligheder. Der vil selvfølgelig også være andre løsninger på misforholdet.

 

Lige løn for lige arbejde:

Hvis der skal være nogen mening med ”lige løn for lige arbejde”, så er modbeviset i aflønningen af SLU medlemmerne. Og hvis arbejdet skal aflønnes, bør det forgå anstændigt, ellers bør man nok undlade aflønning. Hvis fradraget på de 75% skyldes, at der formodes mindre arbejde i de ”gl byråd” bør fradraget også ligge der, ellers er det ”at rette bager for smed”. Det bliver vort fremtidige mål at borgerne skal føle sig retfærdige behandlede og med samme service, derfor er dette en meget dårlig start på vor opgave.

 

Jeg har også medsendt en avisomtale af diskussionen i Byrådssalen.

På trods af opfordringen om at rejse problemet gennem de politiske organisationer, har jeg valgt denne fremgangsmåde og sendt et brev til Venstres næstformand.

Jeg ønsker at flest mulige kender den uretfærdige og useriøse aflønning, der foregår i forbindelse med gennemførelsen af strukturreformen, derfor vil dette brev og min lønafregningen hurtigst mulig blive lagt på min hjemmeside www.BertelJensen.dk                 
 Hilsen Bertel Jensen