Bertel.com
Bertel@sti.dk

Vedvarende Energiprojekt  Troldhede 

 
 

Til forsiden

Sent: Monday, February 04, 2008 3:38 PM

Subject: Energiprojekt Troldhede

Kære Bertel Jensen

Vækstforums råd for energi og miljøteknologi drøftede på sit møde den 25. januar 2008 din projektide vedr. energiprojekt for Troldhede.

Rådet vedtog nedenstående udtalelse:

Projektidéen er interessent, men er endnu for tidligt i sit udviklingsstadie til at rådet kan tage konkret stilling til perspektiverne og mulighederne for at realisere projektet. Rådet har følgende bemærkninger:

o  Projektet rummer en række spændende perspektiver i forhold til lagring og udjævning af elproduktion fra vindkraft.

o  Parterne anbefales at undersøge mulighederne for samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og den lokale aktionsgruppe (LAG) om udarbejdelse og finansiering af en decideret handlingsplan.

o  Faglige problemstillinger i relation til aftagningspligt for naturgas og opsætning af vindmøller uden net-tilslutning bør undersøges nærmere.

o  Parterne opfordres til at alliere sig med en professionel rådgiver.

o  Rådet er villige til at genbehandle en projektidé, der nærmere beskriver økonomi, teknik, planlægning, organisering mm. Herunder om projektet kan drives på kommercielle vilkår efter endt tilskud.

Da rådet er rådgivende for Vækstforum, er der således ikke basis for på nuværende tidspunkt at forelægge en bevillingsansøgning for Vækstforum, da projektet forinden skal konkretiseres og i givet fald forelægges rådet på ny. I rådets udtalelse er der angivet forslag til, hvor der evt. kan søges finansiering af dette forberedende arbejde. Du er velkommen til at kontakte os med henblik på en nærmere drøftelse af, hvad der bør være omfattet af et sådant forarbejde.

Med venlig hilsen

 

Henning Ø. Laursen

Region Midtjylland - Regional Udvikling

Skottenborg 26  8800 Viborg