Støtte tilkendegivelse fra kollega.

 
  Til forsiden     Til mærkesituation    Luftfoto   Wilhjelrapporten    Bilag til Fødevareudvalget 20 juni Mosen 1950

Kollegaen der er fra Holstebros opland ønsker at være anonym, som han har sagt i telefonen til mig, ønsker han ikke de samme  personlige forfølgelser, der følger med at stå frem, og  sige sin mening om Fødevaredirektoratets fremgangsmåder, og sine egne problemer med at opfylde reglerne.
Brevets indhold er næsten enslydende med en del opringninger og støttebreve jeg har modtaget.
Jeg har derfor med vedkommendes tilladelse offentliggjort indholdet her.

 

Brevet:
……………..
29. juli
Kære Bertel Jensen

Jeg har med interesse og beundring fulgt din kamp for mere fleksible øremærkningsregler for kødkvægskalve, der er født ude.

Jeg har selv dyr, der går under noget lignende forhold som dine og kan nikke genkendende til din beskrivelse. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at jeg med jævne mellemrum har kalve, der er indberette! til CHR- registeret, men går uden øremærke, fordi jeg ikke har turdet øremærke dem på grund af koen, eller fordi jeg er kommet for sent ud og ikke har kunnet fange kalven.

Heldigvis har jeg til dato været så heldig, at besøgene af Plantedirektoratets kontrollanter har ligget på tidspunkter af året, hvor det ikke har været helt galt med de manglende øremærker.... så det er kun "småpenge", jeg er gået glip af indtil nu. Men det er da meget ubehageligt, at man i perioder med mangelfuld øremærkning knap nok tør lukke døren op for fremmede af frygt for, om det nu skulle være en af disse her kontrollanter. Jeg har i tidens løb fået mange sikkert velmenende råd om, hvad jeg "bare kan investere i" for at kunne håndtere øremærkning uden risiko for liv og lemmer. Mange af rådene er sikkert gode nok. Men det er min erfaring, at et rentabelt kødkvægshold fordrer omkostninger på et minimum. Hvis jeg skal købe alt det, der kan gøre min hverdag lettere, så kan jeg ingenting tjene ved at have kødkvæg. Og jeg vil altså ikke kun have dem for sjov. Så den dag et kontrolbesøg koster et større beløb, stopper jeg med at have kødkvæg.

Dit seneste "synspunkt" i De Bergske blade slutter du med sætningen "Den dag, man tror mennesker, dyr og natur kan styres i ensartede matematiske skemaer, har vi alle tabt meget".

Jeg er fuldstændig enig med dig.

Desværre er jeg ikke så optimistisk. Jeg tror ikke, du kan vinde!

Som du selv skriver, kender du holdningen i Landbrugsrådet. Det er min opfattelse, at landbruget har nogle meget indflydelsesrige lobbyister. Landbrugsministerens nedlandende svar til dig er - som jeg opfatter tingene - udformet i tæt samråd med landbrugets egne folk. Jeg tror ærlig talt ikke, at kødkvæg og naturpleje vægter ret tungt i de danske landbrugsorganisationer. Her ønsker man kun at færdes på brede ensrettede veje.

Jeg synes, det er flot, hvis du orker at fortsætte din kamp. Jeg håber inderligt, at du får noget ud af det, så min pessimisme bliver gjort til skamme.

Venlig hilsen …………….

…………………………….

 7500 Holstebro