Brev til dig fra nyfødt kalv nr. 56832 02213. 
Min landmand kan undgå en stor bøde ved at skyde mig!

 
  Til forsiden     Til mærkesituation    Luftfoto   Wilhjelrapporten    Bilag til Fødevareudvalget 20 juni Mosen 1950

Fra Bertel Jensen Troldhede
Jeg tvinges med økonomiske sanktioner og store bøder fra Plantedirektoratet og Fødevarerdirektoratet  (Ministeriet for FødevarerErhverv) til at få disse kalve henholdsvis mærket og korrekt mærket inden 20 dage.
Køernes yngelforsvar gør det livsfarlig, derfor ønsker jeg, at gøre det når de kommer hjem fra naturplejen.
Jeg har nu 40 kalve født i år heraf 4 uden mærker og 4 med et enkelt mærke.
Hvis  dispensation  nægtes, har jeg 2 muligheder: At skyde dem eller gå fallit.
Hjælp mig mod regeltyraniet der stiller os, der har kreaturer i naturpleje  i sådanne valmuligheder.

 

Jeg har flere gange gjort opmærksom på, at kreaturer i flerårige naturpleje tilegner sig en mere naturlig adfærd og dermed en forsvarsadfærd i forhold til deres nyfødte kalve, ikke mindst når deres oplevelser er, at vi gentagende gange forsøger at fange dem til mærkning. 
De nuværende skrappe regler vil koste livet både for landmand og dyrlæger.  Det vil på sigt også koste liv for uforsigtige naturvandrer og orienteringsløbere.
I stedet for at forstyrre dyrene unødigt skulle man studere deres ændrede adfærd.
 Se brev til Ministeren

Hvis denne kalv havde været en bissonkalv på Fyn i stedet for en limmousinekalv i Bjørslev Mose, havde jeg kunnet nøjes med, at registrere den, og ikke som det ses udføre et mislykket forsøg på mærkning. Der står i reglerne, at der skal et mærke i hvert øre.
Om man bliver dræbt af en vred bissonko eller en limmousineko er nok ligegyldig.  
Oven i den risiko det var for mig at mærke kalven, vil jeg formentlig ved næste besøg fra Fødevarekontoret i Herning (kendt fra hestetransporter til Italien) få en stor bøde- måske 10.000 kr.
Sanktionskrav og bøde

Jeg har beskrevet forslag til dispensationer for tidskravet for mærkning og registrering af kalve.

Þ    Der kan ikke omsættes levende dyr til eller fra besætningen med dispentationer bortset fra en godkendt indkøb af en avlstyr hvert andet eller tredje år.

Þ    Alle dyr fra besætningen går direkte til slagteri eller destruktion.

Þ    Alle dyr det er muligt at komme til uden livsfare mærkes straks efter fødsel eller efter tab af mærke, resten mærkes senest 1 mdr efter indbinding (15 dec)

Þ    Hvis det af  veterinære grunde menes gavnlig kan de krævede blodprøver (IBR, BVD eller BSE) øges i antal eller hyppighed.

Þ    At der foreligger en naturpleje kontrakt med en offentlig myndighed som underskriver.

Þ    Læg ”Wilhjel rapportens” intentioner om naturpleje til grund for en dispentation. (www.naturox.dk/wilhjelm.htm )

 

Data om vor bedrift:                     

Þ    Vi har haft kreaturer side 1968, og udført naturpleje siden 1983.

Þ    Vi har i øjeblikket 2 flokke a 24 ammekøer + kalve, der naturplejer  1 km2 (luftfoto)

Þ    Alle vore kreaturer (bortset fra en nyfødt kalv ) er i øjeblikket mærket og registreret.

Þ    Alle vore dyr er altid blevet øremærket og registreret, senest efter at de kom på stald (dec – febr).

Þ    Alle vore moderdyr + tyr udfører naturpleje i samarbejde med SkovSam og Ringkøbing Amt.

Þ    Vi har en fuldstændig lukket besætning, der aldrig kommer i kontakt med andre dyr.

Þ    Mindst de halve af vore ammekøer har i naturområdet tilegnet sig en kraftig yngelforsvar og –pleje, der gør det livsfarligt at  nærme sig kalven de første 2 mdr, både for os der skal mærke dem, men også for alm. naturvandre ell. Jægere, der uforvarende kommer for tæt på en kalv.(bilag 6)

Þ    Moderdyreres forvarsadfærd øges løbende på grund af de hyppige forsøg på mærkning af kalve.

Þ    Vor besætning er en ren produktionsbesætning, der kan sammenlignes med en svinebesætning.

Þ    Intet  af det vi i øjeblikket bliver forfulgt- eller straffet med kan i vort tilfælde forklares ud fra veterinære sikkerhedskrav.

De sidste 13 mdr har vi haft 7 dyrlægebesøg, alle har været veterinære kontrolbesøg, dermed er det veterinære kontrolsystem blevet den største smitterisiko.