Mere natur  og bedre kød !

Faldende kødpriser, kvægsygdomme og overdreven nidkær bureaukrati omkring EU-regler skader privat naturpleje med kødkvæg i store naturarealer.

                        (Under udvikling)
Til forsiden
CDrom med billedshow der viser mosens historie, natur og naturpleje kan bestilles, hvis man vil vide mere.
Jeg udvikler og fremstiller selv CDen med egne billeder.
Mange naturområder er i fare for at gro til i dominerende træer, buske og græs, hvis ikke de blive afgræsset af kødkvæg.
Sarte og sjældne planter vil forsvinde.

Fugle og dyr der er afhængig af åbne moseområder falder i antal.
Oksekødprisernes fald og de mange bureaukratiske  regler skader naturen.      
(Wilhjem

Duehøgrede med 3 unger.


Den vilde orkide:  Bakkegøgeurt

 

Benbræk og  klokkelyng


De meget sjældne: 8 radet Ulvefod

Du har et medansvar for at bevare naturplejen og mulighed for at gøre noget, oveni får du en mulighed for at nyde en del af naturen ved dit eget bord:
 
Bestil  limousinekød ved NATUROX og få det leveret direkte fra slagteriet i finparterede, velmodnede, ligedelte kvarte ca 60 kg a 40 kr
Bestil ved email eller Bertel Jensen, Troldhede på tlf 97194137 eller 20834137


De kødædende Soldug


Gl tørvepresser fra 1917


Gl. kvadrestensbro som køerne går over


Der er rasteplads og natursti.

Vidste du:
At vi har direktorater i dette land, som  jeg mener  hverken overholder (Brev) Grundloven eller menneskerettighederne og samtidig uden at forbrugerne ved det:

  •  Forringer vore muligheder for at producere gode produkter.

  • Forringer dyrevelfærd.

  •  Forringer vore muligheder for at lave naturpleje.

  • Bringer folk med fritgående kreaturer i livsfare. (Se mærkning)

  • De lægger produktionstid over til administrationstid.

  • De udnytter situationen med BSE og andre husdyrsygdomme til at tilrane  sig magt for magtens skyld.

  • Øger omkostningerne og forhindrer unødigt mange  producenter i at få fortjent tilskud.

  • Landbrugets egne organisationsansatte får deres løn ved det.