Brev til Ministeriet for FødevarerErhverv
Redigeret kopi.    April 2002
 
  Til forsiden     Til mærkesituation
 

Til Direktoratet for FødevareErhverv

                                             Klage over sanktionskrav.

Jeg er glad for endnu engang at få lov til at udtale mig om det paradoks, at jeg bliver straffet økonomisk ud over vor økonomiske formåen for en  manglende rettidig mærkning af nyfødte kalve, når det skyldes, at jeg udfører en form for naturpleje for det offentlige der gør det næsten umulig. (se evt. www.naturox.dk/farlig.htm )

Jeg betaler endda for arealet, og jeg sætter flere gange om sommeren livet på spil for at følge mærkereglerne.

Der findes ikke i øjeblikket et eneste kalv eller voksen dyr hos os der ikke er mærket og registreret. Men om ca 1½ måned vil de første kalve jeg har måttet opgive at mærke i naturplejen blive over 21 dage gl. og dermed mister jeg igen dette års tilskud og risikere at blive standset i leverancer til slagteriet med økonomisk ruin til følge.

Hvad kan der gøres?

Jeg har ved kontrolbesøgene fået en del velmenende løsningsforslag, men som jeg ikke mener er brugbare under vore forhold. Eneste løsning jeg ser er, at skyde (hvis man kan få tilladelse) de kalve det ikke lykkes at mærke rettidigt, og dermed redde ammekotilskudet.

Jeg har gennem årene reddet kalve efter hårde fødsler ved mund til næse metoden og jeg har reddet kalve ved hjertemassage, og derfor vil det at skulle skyde små kalve i naturen være en stor vold på mig selv. Når man så tænker på at problemet kunne løses ved at tilpasse eller lempe reglerne en smule for driftsforhold som vores.

Jeg ville i stedet være i stand til at lave et ”aflivningscenarie” på min hjemmeside: WWW.NATUROX.DK  det ville selvfølgelig gå ud over både Ministeriet  og mig.

Dyrene ændrer adfærd i naturpleje.

Jeg har flere gange gjort opmærksom på at kreaturer i flerårige naturpleje tilegner sig en mere naturlig adfærd og dermed en forsvarsadfærd i forhold til nyfødte kalve ikke mindst når deres oplevelser er at vi gentagende gange forsøger at fange dem til mærkning. De nuværende skrappe regler vil koste landmandsliv, men det vil på sigt også koste liv for uforsigtige naturvandrer og orienteringsløbere. Jeg har selv været med til at etablere og markedsføre en natursti langs- og igennem vort naturplejeareal (kan ses på medsendte CD). I stedet for at forstyrre dyrene unødigt skulle man studere hvordan deres ændrede adfærd.


Jeg har før beskrevet forslag til dispensationer for tidskravet for mærkning og registrering af kalve, men igen:

Hvis der indvilliges i frafald af sanktionskrav, har jeg nogle forslag til krav der fra  Direktoratet kan stilles.

Þ    Der kan ikke omsættes levende dyr til eller fra besætningen bortset fra en godkendt indkøb af en avlstyr hvert andet eller tredje år.

Þ    Alle dyr fra besætningen går direkte til slagteri eller destruktion.

Þ    Alle dyr det er muligt at komme til uden livsfare mærkes straks efter fødsel eller efter tab af mærke, resten mærkes senest 1 mdr efter indbinding (15 dec)

Þ    Hvis det af  veterinære grunde menes gavnlig kan de krævede blodprøver (IBR og BVD ….) øges i antal eller hyppighed.

Þ    At der foreligger en naturpleje kontrakt med en offentlig myndighed som underskriver.

Þ    Læg ”Wilhjel rapportens” intentioner om naturpleje til grund for en dispentation. (www.naturox.dk/wilhjelm.htm )

Behov for at informere Ministeren.

Jeg har endnu ikke fået skrevet til Ministeren men vil gøre det, for selvom jeg tror at Plantedirektoreatet er udenfor politisk rækkevidde, er den ikke udenfor det politiske ansvar, og jeg vil gøre Ministeren ansvarlig for kommende dødsfald eller ulykker der kan henføres til manglende fleksibilitet i reglerne. Jeg mener derfor at Ministeren bør have min syn på sagen inden og personligt.

Hvad jeg vil gøre.

Vi har de sidste år halveret vor besætning og fortsætter med en reduktion til et antal på 25 moderdyr, men mærke og kontrolreglerne gør det næste umuligt at fortsætte med vor form for naturpleje.

Jeg føler at stramningen af reglerne er gået i selvsving og ude af proportioner.

Det er forkert at umuliggøre en så perfekt naturpleje som vor med  begrundelse i forbrugersikkerhed.

Jeg vil med oplysning i medier og ved uddeling af materialer informere forbrugere og myndigheder om min kamp for naturen og mod regeltyraniet.

Hvad er meningen med det hele.

Jeg  funderer engang imellem over mål, resultat og logik i sagen mod mig og formentlig også en del andre.

Mål: Magtdemonstration fra Plantedirektoratets side og maksimering af  sikkerheden i fødevarerregistreringen:  ”Fra jord til Bord”.

Resultat: Mindre naturpleje, flere arbejdsulykker i landbruget og på sigt også i naturområderne. Vi opgiver landbruget og jeg tror dermed at naturplejen i vort område ophører.

Logik: Det er forkert at tro at nogle måneders forsinkelse i mærkning under kontrollerede forhold ødelægger Danmarks veterinære status. Til gengæld vil det kræve menneskeliv, men da det drejer sig om selvstændige producenter er det nok uden betydning.

Jeg tror at hvis jeg oplyser om alle ovennævnte forhold vil det skade manges indtryk af danske produktionsforhold.

Jeg håber på trods af disse sidste bemærkninger på en forstående behandling af dette brev og at sanktionskravet frafaldes delvist eller helst helt. Jeg skal dog retfærdighedsvis indrømme, at jeg vil og kan stramme op på nogle områder, der har været præget af en vis opgiven. Jeg indrømmer også at dette brev imod min natur er skrevet lidt opgivende og bittert.

Venlig hilsen Bertel Jensen