Pressemeddelelse 22 juli fra                     Danmarks Naturfredningsforening
                                                                                      Masnedøgade 20           2100 København Ø.
                                                                     Direkte: 39 17 40 24,  mailto: ms@dn.dk . Fax: 39 17 41 41.
                                                                          Styrk naturens sag - meld dig ind i DN. Se hvordan på:
                                                                    http://www.dn.dk/

 
   
Til forsiden     Tilmærkesituation    Luftfoto  Wilhjelrapporten   Bilag til Fødevareudvalget 20 juni  Mosen 1950
 

Regel om hurtig mærkning af kalve kan forhindre god naturpleje. Problemet bør løses  

Lad ikke EU-regler blokere for naturpleje.

Kalve skal øremærkes efter 20 dage. Ellers vanker der bøder og fratagelse af EU-tilskud. Men reglerne giver problemer, når det drejer sig om kvæg, der går ude størstedelen af året og bliver brugt til naturpleje. Det kan være livsfarligt for landmanden at gennemføre en sådan mærkning, når moderen er i nærheden. I sin yderste konsekvens kan reglerne betyde, at mange landmænd må opgive naturpleje. Derfor går Danmarks Naturfredningsforening nu til Folketinget for at få indført smidigere regler, efter at bl.a. en landmand i Jylland er kommet i klemme med bøder og fratagelse af EU-tilskud på ca. 200.000 kr.

 

Reglerne om øremærkning af nyfødte kalve er i store træk indført for bl.a. at undgå svindel med EU-penge og dæmme op for kvægsygdomme. Men når det drejer sig om kvæg, brugt til naturpleje, så er historien en anden, mener Danmarks Naturfredningsforening.

 

Det er grunden til, at foreningen har skrevet til Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri for at få det til at se på sagen, hvor bl.a. en landmand i Jylland, som bruger sit kvæg til naturpleje, er kommet i klemme i de stive regler.

 

- Det er velkendt fænomen, at kalve - født af fritgående mødre - bliver forsvaret af deres mor i en sådan grad, at det kan være farligt for landmanden at nærme sig kalvene og øremærke dem. Derfor bør reglerne gøres mere smidige. Ellers er jeg bange for, at mange landmænd vil opgive naturpleje af jorden, siger Gunver Bennekou, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.   

 

Foreningen foreslår derfor, at man indfører de samme regler, som gælder for mærkning af bisonkalve her i landet. Det betyder, at landmanden får en frist på op til ni måneder, inden han skal øremærke kalvene. 

 

- Når vi blander os i en sådan sag, hænger det selvfølgelig sammen med, at afgræsning er en topprioritet inden for dansk naturpleje. Wilhjelm-udvalget, som beskæftigede sig med dansk natur over en bred kam, peger i sin rapport ”En rig natur i et rigt samfund” på, at afgræsning bør have en hovedrolle i den danske naturpleje. Jeg tror heller ikke, at en opblødning af de stive regler vil føre til øget svindel med EU-bidrag eller andre ulovligheder. Ejerskab af kalve kan let opklares. Kalve født på friland i familieflokke har nemlig en stærk tilknytning til deres mærkede mødre, understreger Gunver Bennekou fra DN.

 

Se vedlagte brev til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

 

Yderligere oplysninger:  Gunver Bennekou 39 17 40 20, gb@dn.dk eller Michael Stoltze på 39 17 40 24.