Til forsiden     Tilmærkesituation    Luftfoto  
 Wilhjelrapporten   
  Bilag til Fødevareudvalget 20 juni  
Mosen 1950

  Kopi af Brev fra Danmarks Naturfredningsforening
Til Folketingets FødevarerUdvalg

Med tilladelse fra: Michael Stoltze, biolog, ph.d.naturpolitik, naturbeskyttelse
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø.
Direkte: 39 17 40 24,  mailto:ms@dn.dk . Fax: 39 17 41 41.
Styrk naturens sag - meld dig ind i DN. Se hvordan på:
http://www.dn.dk/info/medlem1.html

 
   
 

Regel om hurtig mærkning af kalve kan forhindre god naturpleje. Problemet bør løses

 

Siden 1. januar 1998 har det været et krav, at kalve skal øremærkes i begge ører senest 20 dage efter fødslen. Mærkning med entydige numre er en stor hjælp i bestræbelserne på at udgå spredning af kvægsygdomme, at registrere dyrenes rette ejer samt at sikre en redelig administration af EU's tilskudsordninger.

     Landmænd, der ikke mærker deres kalve inden fristens udløb, straffes økonomisk med bøder og bortfald af støttebeløb. Imidlertid er kravet om hurtig mærkning problematisk for landmænd, der benytter fritgående familieflokke af kvæg til naturpleje. Hos sådanne flokke, der føder deres kalve i naturen, udvikler adfærden sig således, at moderkoen som regel vil forsvare sin kalv, hvis man nærmer sig og forsøger at indfange kalven til mærkning. Det er simpelthen livsfarligt. Derfor kan landmænd, der driver naturpleje med familieflokke, ikke leve op til kravet om mærkning af kalve inden 20 dage efter fødslen.

     Det betyder, at sådanne landmænd idømmes bøder, og at naturplejen i værste fald må opgives.

     Beskyttelsen af Danmarks natur og de danske landskaber er i stort omfang baseret på brugen af kreaturer som naturplejere. Og det bedste resultat opnås ved at bruge familieflokke, der går ude på store, sammenhængende naturarealer en stor del af året.

     Danmarks Naturfredningsforening finder situationen uacceptabel. En styrket naturplejeindsats var den anbefaling, som var prioriteret allerøverst i Wilhjelmudvalgets rapport "En rig natur i et rigt samfund". I den sammenhæng kan vi ikke undvære landbrugets kvægbedrifter, der har hovedrollen i naturplejeindsatsen.

     Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at der hurtigst muligt kommer en løsning på problemet – f.eks. ved at der bliver indført en dispensationsmulighed, så landmænd, der udfører naturpleje med kvæg, kan vente med at mærke kalve, der er født på friland. Dyrene vil typisk komme på stald i en periode efter vækstsæsonen, hvorefter kalvene kan mærkes. Der bør derfor gives en frist på op til 9 måneder for mærkning af sådanne kalve. Lignende regler findes allerede for mærkning af bisonkalve.

     Ejerskabet til kalve kan let opklares, hvis kreaturerne skulle slippe væk fra indhegningen. Kalve født i på friland i familieflokke er nemlig stærkt knyttet til deres mærkede mødre.

     Danmarks Naturfredningsforening skal understrege, at vi har fuld forståelse for reglerne om øremærkning som sådan. Vi ønsker blot større fleksibilitet, så reglerne ikke i realiteten forhindrer landmænd i at udføre god og nødvendig naturpleje.

Med venlig hilsen,

Gunver Bennekou

Direktør

Direkte:   39 17 40 20, gbe@dn.dk