Vi kunne få bedre kød, mere fødevaresikkerhed og naturpleje 
ved, at bruge mere fornuft og færre resurser!

Regler gør det umulig at naturpleje med denne sygdomsfrie, øremærkede og registrerede besætning!        


I øjeblikket foregår der noget i fødevaresikkerhedens navn, der næsten kan kaldes en
 forbrydelse mod både sund fornuft, vor økonomi og det, som denne side mest drejer 
sig om: Plejen af vor naturlandskab og dyrenes ret til en naturlig adfærd.

Vi burde alle forlange, at Fødevareministeriet og Landbrugsrådet var villige
til at vurdere resultatorienteret på det veterinære resurseforbrug.
Den nuværende fremgangsmåde giver indtryk af et ønske om
 at demonstrere magt, når man har råd til at udføre dyre og helt virkningsløse handlinger.

             Se slideshow om naturen i Bjørslev mose 
(Tager lidt at loade og kræver en hurtig forbindelse og PC) 
 Til forside, forklaringer og links                                                                 

Effektiv sygdomsovervågning. 
Hvis man i højere grad flyttede sygdomsovervågningen til slagterierne, der ved regelmæssige blodprøver ved hver slagtning eller levering af dyr, ville man kunne reagere øjeblikkeligt med en helbredende indsats, øjeblikkelig lukning eller nedslagtning alt efter sygdommens alvor.    
Det ville have sparet fjerkræavlerne for milliontab sidste sommer.
Lær af svinene.
Det er omsætning af levende dyr mellem besætninger og uhensigtsmæssig besætningsbesøg der skal begrænses.
Der bør læres af svineavlernes konsekvente adfærd omkring omsætning og besætningsbesøg. Svineavlen har samme antal smitsomme sygdomme som kvæg, og de er både større og har større tæthed

Mistanke
Man kan få en mistanke om at systemet, der i sin strategi prioritere opsporing af smittespredning er interesseret i en lille rask epidemi med jævne mellemrum for at bevise
strategiens rigtighed.

Ensidigt resurseforbrug.

Fødevareministeriet bruger absurd store resurser på en umulig 100% sikkerhed mod en sygdom (BSE) som ingen  mennesker i Danmark endnu vides døde af, samtidig med at man kender adressen på ca 2500 besætninger i Danmark med  sundhedsfarlige sygdomme for mennesker og/eller dyr.


Sammenligning.

Det svarer til at amter og kommuner i Danmark besluttede at bruge alle sundhedsresurser i et forsøg på at gøre vejene 100% trafiksikre.

Billederne i denne spalte stammer fra det 
naturområde vor besætning plejer. 


 Billederne på denne side er en lille del af et billedshow fra det 100 ha store naturareal, vore dyr afgræsser.
Hele showet kan efter ønske vises på storskærm  eller man kan bestille det på en hjemmelavet 

CDrom med billedshow, der viser mosens historie, 
natur og naturpleje, hvis man vil vide mere. 


Duehøgrede med 3 unger.

Om vor besætning.
Vores naturplejebesætning er gennem flere år og utallige undersøgelser placeret i den bedste kategori af ang. sundhedstilstand.
Alle  dyr bliver mærket og registreret, og der foregår ingen omsætning af  levende dyr til- eller fra besætningen.
Den går og laver naturpleje ca. 100 ha. stort og ufremkommelig naturområde midt i en skov på 500 ha.


Alligevel er der brugt 12 kontrol eller dyrlægebesøg på 24 mdr. for at undersøge om de kalve der bliver født ude i naturen alle bliver mærket rettidigt.
Det kan ikke lade sig gøre, og det indrømmer alle, der har set området.
Det har nu kostet min kone og mig ca. 200.000 kr. + et offentlig resurseforbrug, der går ud over kontrol med smittefarlige besætninger og kontrol med dyretransporter.

.

             Gl tørvepresser fra 1917

                Se luftfoto af området
Veterinært bedrageri.
Landbrugsrådet og Fødevareministeriet bedrager i veterinærsikkerhedens navn både den danske forbruger og vore eksportmarkeder, ved at bruge resurser på lukkede smittefrie naturplejebesætninger med dyrlæge- og kontrolbesøg, samtidig med, at man kender adressen på ca. 2500 besætninger i Danmark som smittefarlige for mennesker og/eller dyr.
Hvis Fødevareministeriet mener noget med sikkerhed og sundhed, så bør det bruge resurserne på syge dyr og de ulykkelige og lange transporter af dyr til slagt.

Selvfølgelig skal BSE-bekæmpelsen  tages alvorlig, men den retfærdiggør ikke de bekostelige og virkningsløse nedslagtninger og regler der gør det umulig at udføre naturpleje.

Der blev op gennem 50erne gravet tørv i ned til 7 m dybde.  Gravene kan stadig være ufremkommelige for mennesker og kreaturer.


Man bygger på menneskets større angst for at få en uhelbredelig  sygdom med et dødsfald pr år end en helbredelig sygdom med 50 dødsfald pr år, - vi vil altid betragte os selv, som en af de der bliver  helbredte.


Den nuværende strategi bygger på at:
alle dyr er syge, indtil det modsatte er bevist.
alle landmænd er svindlere, indtil det modsatte er bevist.
  (tænk hvis det også gælder  for dem, der laver eller håndhæver reglerne)            
 alle kalve der på grund af koens medfødte yngelforsvar ikke kan   mærkes rettidigt, fejlagtigt betragtes for de mest farlige dyr i den danske natur.

 

  

                    Benbræk og klokkelyng

Der vil til sommer blive tilbudt en guidet tur i området.
En uddybende forklaring og meget andet kan læses ved at gå til oversigten over sagens forløb,  de reglerne og deres begrundelse.   

Alle borger har et politisk ansvar.
Mange naturområder er i fare for at gro til i dominerende træer, buske og græs, hvis ikke de blive afgræsset af kødkvæg.
Sarte og sjældne planter vil forsvinde.
Fugle og dyr der er afhængige af åbne moseområder falder i antal.
Min naturplejebesætning plejer den natur hvor jeg har taget disse billeder. 
Områdets størrelse og ufremkommelighed forhindre, at alle nyfødte kalve kan mærkes indenfor den krævede tidsfrist på 20 dage.
Enkelte kalve og de dyr der i løbet af sommeren tabet øremærkerne kan først få dem sat i ved indbinding i efteråret, og det er et regelbrud, der kan koste tilskud og bøder. 
Andre EU-lande har den nødvendige dispensation og Danmark kan få den hvis fødevareministeren vil søge om den.               De kødædende Soldug

Jeg har set dette område gro til 2 gange, og ryddet for offentlige penge. Tvinges vor besætning til at holde  med naturplejen, vil området gro til igen. 


Der er rasteplads og natursti. 


Den meget sjældne: 8 radet Ulvefod

En højt placeret embedsmand indenfor systemet sagde engang til mig, citat:
"Dette er ikke et system man kommer med praktiske råd i, hvis man ønsker at forblive ansat  her"
_ _ _ _ 
Man kan også tillade at spørge sig selv: Er der skjulte branchehensyn,  som forhindrer en fornuftig løsning?
_ _ _ _
Og så den lille muntre:
Jeg træner i øjeblikket en ko i at kunne miave som en kat for at vække lidt interesse hos form. for Folketinget Fødevareudvalg, Chr. H Hansen!
_ _ _ _
Slutopfordring:

Lad ikke Landbrugsrådet og Fødevareministeriet ødelægge mulighederne for mere natur  og bedre kød!
Det gælder også din natur og din samvittighed.
Hvis du er enig med mig så fortæl det til et medlem af Folketinget med henvisning til denne side.
Du kan også kontakte mig.
Bertel Jensen, Troldhede,
 Bjørslevvej 10,  6920 Videbæk               

 eller på tlf 97194137 eller 20834137 eller e-mail.

Til forside med forklaringer og links     Til min portal  

Har du kigget godt på ovenstående billeder, for de forsvinder måske samtidig med, at naturplejen forsvinder.  

Vi kan og vil måske holde op med at naturpleje, men det er ligesom når en landsbykøbmand holder op, det er det omliggende samfund, det går ud over, - han får en bedre tilværelse.
_ _ _ 
Man kæmper en ulige kamp, når man kæmper mod et så stort system, overmagt, stædighed og samtidig mod fornuften.
 

Veterinærsikkerheden har udviklet sig til en oppustet papirtiger og er blevet Danmarks mest trivelige og dyreste husdyr.