Tilbage til
forsiden

HARDSYSSELS AARBOG

Emneregister
Tallene henviser til den systematiske inddeling. (Personnavne er ikke medtaget, man henvises til gruppe 99.4 og 99.94)


»Abelines gård« (Holmsland klit)...........     46.4

»Abelines gård« (Holmlands klit). Museum 06.6

Aftægt...................................................     34.51

Aftægtsforhold......................................     38.6

Aftægtskontrakter.................................     34.51

Afvanding..............................................     69.58

Akvavit..................................................... 66.83

Alderdomsforsorg..................................     38.6

Alderdomshjem......................................     38.6

Alheden.................................................     63.16

Alkohol.................................................     66.83

Almueliv................................................     39.4

Almueliv. Byen......................................     39.42

Almueliv. Fiskeme.................................     39.45

Almueliv. Landet...................................     39.43

Almueliv. Sømænd.................................     39.45

Alterbilleder...........................................     74.6

Altertavler.............................................     71.864

Amtskommuner.....................................     36.2

Amtsveje...............................................     69.61

Andelskasser..........................................     33.22

Andelsmejerier.......................................     63.7

Andelsvæsen..........................................     33.4

AOF (Arbejdernes Oplysningsforbund)...     37.4

Arbejderforhold.....................................     33.11

Arbejderliv. Byen...................................     39.42

Arbejderliv. Landet................................     39.43

Arbejdemes Oplysningsforbund..............     37.4

Arbejdsmaendenes fagforening...............     33.129

Arkitekturhistorie..................................     71.6

Arkitekturhistorie. Kitker......................     71.864

Arkitekturhistorie.

Terracotta-udsmykning.....................     76.238

Arkiver. Lokalhistoriske........................     02.9

Arkiwaesen............................................     02.9

Arkæologi.............................................     91.15

Arkæologi. Jemalderen..........................     91.155

Arkæologi. Stenalderen..........................     91.151

Arkæologi. Vikingetid............................     91.155

Arnborg sogn (Hammerum herred)

Neder Gren........................................     46.4

Asketræer. Vejrspådomme.....................     39.3

Asp sogn (Hjerm herred)

Kaj Munk stenen, Ravnsbjerg.............     73.08

Linde.................................................     46.4

Linde. Brugsforeninger.......................     33.431

Linde. Købmandshistorie...................     65.0964

Assing....................................................     46.4

Assing. Markeder...................................     79.11

Assing sogn (Hammerum herred)

Assing................................................     46.4

Assing. Markeder...............................     79.11

Harreskov.........................................     46.4

Astronomi.............................................     52.1

Astrup (Faster)......................................     46.4


Aulum-Haderup kommune:

(Aulum, Grove (vestlige del), Haderup,

Hodsager)

Avishistone.................................

Avsumgård (Vejrum)....................

»Axelhus« (Ørre). Mindesten......

Bagning.................................................

Banegårde..............................................

Bankvæsen............................................

Barnemord.............................................

Bebyggelsesnavne..................................

Befolkningslære.....................................

Befolkningspolitik.................................

Beslagsmedning......................................

Besættelsestiden 1940-45......................

Bibeludgaver..........................................

Bibliografier. Lokalbibliografier.............

Biblioteker............................................

Billedhuggerkunst..................................

Billedhuggerkunst. Mindestene...............

Biotopografi..........................................

Birk (Gjellerup). Skolehistorie...............

Bjerregard (Holmsland klit). Skolehistorie

Bogsamlinger.........................................

Bogtrykkunstens historie.......................

Boligforhold..........................................

Boligindretning......................................

Bondegårde............................................

Bondeliv................................................

Bopladser. Jernalderen...........................

Bopladser. Oldtiden...............................

Bopladser. Stenalderen..........................

Bopladser. Vikingetid............................

Borbjerg sogn (Hjerm herred)

Hvam................................................

Hvam. Kroer.....................................

Hvam. Købmandshistorie..................

Vestergård.........................................

Bording.................................................

Bording. Hedeopdyrkning......................

Bording sogn (Hammerum herred)

Bording.............................................

Bording. Hedeopdyrkning..................

Frederiksværk...................................

Frederiksværk. Teglværker...............

Nørlund.............................................

Borris....................................................

Bovbjerg...............................................

Bramminge-Funder jernbane..................

Brande..................................................

Brande. Postvaesen...............................

Brande kommune:

(Bldbøj(+ sydvestligthjørne),Brande,

lhyregod(nordvestligthjøme)).


07.96

46.4

73.08

64.12

65.841

33.22

34.31

89.684

31.2

31.2

68.2

96.71

22

01.7

02.4

73.6

73.08

56.156

37.5

37.5

02.4

00.109

33.95

64.5

46.4

39.43

91.155

91.15

91.151

91.155

46.4

64.909

65.0964

46.4

46.4

63.16

46.4

63.16

46.4

66.25

46.4

46.4

46.4

65.841

46.4

65.86


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986


Brande sogn (Nørvang herred)

Brande..............................................     46.4

Brande. Postvæsen............................     65.86

Brejning. Hedeopdyrkning.....................     63.16

Brejning kirke.......................................     71.864

Brejning sogn (Bølling herred)

Brejning. Hedeopdyrkning.................... 63.16

Brejning kirke....................................... 71.864

Brejninggård......................................... 46.4

Brejninggård. Terracotta-udsmykning... 76.238

Brænderigården..................................... 46.4

Brejninggård (Brejning)............................ 46.4

Terracotta-udsmykning........................ 76.238

Broer....................................................    69.79

Brugsfbreninger........................................ 33.431

Brunkulslejer.........................................    69.94

Brunkulsmuseer. Søby Brunkulsmuseum...  06.6

Bryllupsviser.........................................    86

Brænderigården (Brejning)....................    46.4

Brændevin............................................    66.83

Brændevinsbrænding.............................    66.83

Brød......................................................    64.12

Bur........................................................    46.4

Bur sogn (Hjerm herred)

Bur....................................................    46.4

Bustrafik...............................................    65.82

Byer......................................................    46.4

Byer. Bykort.........................................    40.164

Byer. Byplanlægning.............................    71.9564

Bygningskunst. Arkitekturhistorie.........    71.6

Bygningskunst. Kirker...........................    71.864

Bygningskunst.     Terracotta-udsmykning.                     76.238

Bykort..................................................    40.164

Byliv.....................................................    39.42

Byplanlægning......................................    71.9564

Byvedtægter.........................................    34.62

Bækmarksbro........................................    46.4

Bækmarksbro. Markeder.......................    79.11

Bæksgård (Tørring)...............................    46.4

Bæksgård (Tørring). Stednavne.............    89.684

Bøllinghemd:

(Købstæder: Skjern. Sogne: Brejning Bølling Dejbjerg Faster, Hanning Herborg Nørre Vium, Stavning Sadding Sønaer Borris, SønderLm, Videbæk, Vorepd, Ølslrup).

Bølling herred.......................................    46.4

Bøndergårde..........................................    46.4

»Børnely« (Fjand). Feriekolonier..........    37.16

Bøvling len...........................................    46.4

Bøvling slot (Bøvling)...........................    46.4

Bøvling sogn (Skodborg herred)

Bøvling slot......................................    46.4

Rysensten.........................................    46.4

Christiansborg (København)..................    46.3

Clasonsborg (Skarrild)...........................    46.4

Dagbladshistorie....................................    07.96

Dagligliv................................................... 39.4

Dagligliv. Byen......................................... 39.42

Dagligliv. Fiskerne.................................... 39.45

Dagligliv. Landet...................................... 39.43

Dagligliv. Sømænd.................................    39.45

Dagligvarer. Priser................................    33.27

Damplokomotiver................................    62.74

Danefæ.................................................... 91.15


Danefæ. Jernalderen.................................. 91.155

Danefæ. Stenalderen................................. 91.151

Danefæ. Vikingetid................................... 91.155

Danmark. Historie.................................... 96

Danmark. Historie. Indtil 1536................. 96.1

Danmark. Historie. 1536-1660..............    96.2

Danmark. Historie. 1800-tallet..............    96.4

Danmark. Historie. 1848-50..................... 96.5

Danmark. Historie. 1864.......................... 96.6

Danmark. Historie. 1900-1940................. 96.7

Danmark. Historie. 1940-45..................... 96.71

Danmark. Kort......................................... 40.16

Dansk litteraturhistorie............................. 81.6

Degnehistorie........................................... 37.39

Degneliv................................................... 37.39

Dialektdigte.............................................. 86.77

Dialekter.................................................. 89.66

Dialekter. Jysk skønlitteratur.................... 86.77

Dialekter. Jysk sprog................................ 89.667

Digevæsen.............................................    69.54

Digte......................................................    86

Digte. Dialektdigte.................................    86.77

Drab.......................................................    34.31

Dragon- og Frihedsmuseet. Holstebro.....    06.6

Dragoner................................................    35.52

Dragter..................................................    39.7

Dramatisk kunst....................................    77.096

Dybe......................................................    46.4

Dybe. Smedehåndværk............................. 68.2

Dybe sogn (Vandfuld herred)

Dybe.................................................... 46.4

Dybe. Smedehåndværk......................... 68.2

Dyreliv. Enkelte områders dyreliv............ 56.156

Dyreliv. Ulve........................................... 58.95

Dyrskuer.................................................. 63.606

Dyrskuer. Hestemarkeder......................... 63.61

Dyrskuer. Mindesten, Ulfborg................... 7 3.08

»Diivekes sten« (Timgård)....................... 73.08

Efternavne............................................... 89.689

Egnsanalyser............................................ 3 3.194

Egnsdragter.............................................. 39.7

Egnsudvikling........................................... 3 3.194

Egvad....................................................... 46.4

Egvad kommune:

(Egvad, Hemmet, Hoven, Lyne, Lønborg Nørre Bork, Oddum, SønderBork, Sønder Vium). Egvad sogn (Nørre Horne herred)

Egvad................................................... 46.4

Tarm.................................................... 46.4

Tarm. Stednavne.................................. 89.684

Ejsing sogn (Ginding herred)

Landting............................................... 46.4

Ejstrup (Faster)........................................ 46.4

Elektricitetsværker.................................. 62.31

Emigranthistorie...................................... 32.61

Emigrationshistorie.................................. 32.61

England.................................................... 43

Engvanding.............................................. 63.15

Epidemier................................................. 61.612

Erhvervsfiskeri......................................   63.9

Erhvervsforhold....................................   33.194

Ernæring...............................................   64.1

Ernæring. Vejkostregler.........................   34.62


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986


Fagforeninger............................................ 33.129

Familiehistorie.......................................... 99.94

Faster........................................................ 46.4

Fastet. Andelselektricitetsværket.............. 62.31

Faster. Andelskasser.................................. 33.22

Faster. Andelsmejerier............................... 63.7

Faster. Andelsvæsen.................................. 33.4

Faster. Brugsforeninger............................. 33.431

Faster. Hedeopdyrkning............................ 63.16

Fastet. Kirkehistorie................................. 27.67

Faster. Kommunalforvaltning................... 36.2

Fastec. Kort...........................................    40.164

Faster. Postvæsen..................................... 65.86

Faster. Skolehistorie.................................. 37.5

Faster. Stednavne...................................... 89.684

Faster sogn (Bølling herred)

Astrup................................................... 46.4

Ejstrup.................................................. 46.4

Faster.................................................... 46.4

Faster. Andelselektricitetsværket.......... 62.31

Faster. Andelskasser...........................    33.22

Faster. Andelsmejeriet.......................    63.7

Faster. Andelsvæsen...........................    33.4

Faster. Brugsfbréninger.......................... 33.431

Faster. Hedeopdyrkning......................... 63.16

Faster. Kirkehistorie.............................. 27.67

Faster. Kommunalforvaltning................ 36.2

Faster. Kort........................................... 40.164

Faster. Postvæsen................................. 65.86

Faster. Skolehistorie.............................. 37.5

Faster. Stednavne.................................. 89.684

Faster sogns skytte- og

gymnastikforening............................ 79.606

Fastergård.............................................. 46.4

Fasterkjær............................................. 46.4

Fasterlund.............................................. 46.4

Handerup...........................................     46.4

Kjelstrup...........................................     46.4

Klokmose..........................................     46.4

Lodahl...............................................     46.4

Faster sogns skytte- og

gymnastikforening................................ 79.606

Fastergård (Faster^.................................... 46.4

Fasterkjær (Faster).................................... 46.4

Fasterlund (Faster)..................................... 46.4

Fatamorgana............................................. 55.8

Fattighuse..............................................     38.409

Fauna. Enkelte områders dyreliv............     56.156

Fauna. Ulve...........................................     58.95

Fejerskovhuse (Rind).............................     46.4

Feldborg................................................     46.4

Feldborg. Postvæsen..............................     65.86

Feriekolonier.........................................     37.16

Ferring..................................................     46.4

Ferringkirke..........................................     71.864

Ferring kirke. Kalkmalerier....................... 74.6

Ferring sogn (Vandfuld herred)

Bovbjerg................................................ 46.4

Ferring.................................................. 46.4

Ferring kirke......................................... 71.864

Ferring kirke. Kalkmalerier................... 74.6

Filantropi.................................................. 38.2

Fiskeri....................................................... 63.9

Fiskerliv.................................................... 39.45

Fjaltring. Friskoler..................................... 37.37

Fjaltring. Skolehistorie.............................. 37.5


Fjaltring Friskole...................................... 37.37

Fjaltring sogn (Vandfuld herred)

Fjaltring. Friskolet................................ 37.37

Fjaltring. Skolehistorie.......................... 37.5

Fjaltring Friskole................................... 37.37

Tuskjær................................................ 46.4

Fjand......................................................... 46.4

Fjand. »Børnely«. Fetiekolonier................ 37.16

Fjorde....................................................... 46.4

Flora. Enkelte områders planteliv............. 56.156

Flygtningelejre. Tyske...........................     30.1645

Flynder..................................................     46.4

Flynder sogn (Skodborg herred)

Bækmarksbro........................................ 46.4

Bækmarksbro. Markeder....................... 79.11

Flynder................................................. 46.4

Flytrafik................................................... 65.83

Flyvholm (Harboøre)................................ 46.4

Flyvholm redningsstation (Harboøre)

Museum.............................................     06.6

Fodbold.................................................     79.71

Folkebogsamlinger.................................     02.4

Folkedragter..........................................     39.7

Folkehøjskoler......................................     37.414

Folkeliv.................................................     39

Folkeminder..........................................     39

Folkemøder...........................................     39.5

Folkesagn..............................................     39.13

Folketinget............................................     32.8

Folketro................................................     39.3

Forbrydelser..........................................     34.31

Forhistorisk tid......................................     91.15

Forhistorisk tid. Jernalderen..................     91.155

Forhistorisk tid. Stenalderen..................     91.151

Forhistorisk tid. Vikingetid....................     91.155

Forlis.....................................................     65.98

Forsorg. Offentlig fotsorg......................     38.4

Forsorg. Privat forsorg..........................     38.2

Fortidsminder........................................     91.15

Fortidsminder. Jernalderen.....................     91.155

Fortidsminder. Stenalderen....................     91.151

Fortidsminder. Vikingetid......................     91.155

Fragtbefbrdring. Jernbaner.....................     65.841

Fragtbefordring. Landeveje....................     65.82

Fragtbefordring. Skibsfart......................     65.909

Frederiksværk (Bording)........................     46.4

Frederiksværk (Bording). Teglværker........ 66.25

Frihedskampen 1940-45............................ 96.71

Frihedsmuseer. Dragon- og

Frihedsmuseet i Holstebro.................     06.6

Friluftsmøder........................................     39.5

Friskoler...............................................     37.37

Fritidslege.............................................     79.3

Fritidsundervisning................................     3 7.4

Færch's tobaksfabrik,' Holstebro............     66.88

Færdsel. Færgefart..................................... 65.909

Færdsel. Jernbaner..................................... 65.841

Færdsel. Landeveje.................................... 65.82

Færdsel. Luftfart....................................... 65.83

Færdsel. Skibsfart...................................... 65.909

Færgefart.................................................. 65.909

Fødemidler................................................ 64.1

Fødemidler. Vejkostregler.......................... 34.62

Gadenavne................................................. 89.684

Gamsmark (Tørring)................................. 46.4.


10


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986


 


Gartneri. Handelsgartneri......................     63.5

Genealogi..............................................     99.7

Geologi. Enkelte egnes geologi..............     55.64

Gimsing sogn (Hjerm herred)

Kvistrup............................................     46.4

Gindinghemd:

(Sogne: Ejsing (Estvad nu Viborg amt), Grove, Haderup, Hodsager, Ryde, (Rønbjerg nu Viborg amf), Sahl, Sevet).

Ginding herred........................................... 46.4

Gjellerup sogn (Hammerum herred)

Birk. Skolehistorie................................. 37.5

Hammerum. Højskoler.......................... 37.414

Lund. Markeder..................................... 79.11

Godgørenhed............................................. 38.2

Grave. Jernalderen.................................     91.155

Grave. Stenaldergrave............................     91.151

Gravesgård (Stadil)................................     46.4

Grevens fejde 1534-1536......................     96.1

Græsning...............................................     63.62

Grøntoft (Nørre Ommej............................ 46.4

Grøntoft (Nørre Omme). Kort.................. 40.164

Gudum. Kirkehistorie................................ 27.67

Gudum kloster. Kirkehistotie..................... 27.67

Gudum sogn (Skodborg herred)

Gudum. Kirkehistorie........................     27.67

Gudum kloster...................................     27.67

Gudumkloster....................................     46.4

Gudumkloster (Gudum)..........................     46.4

Guldsmedekunst.....................................     76.332

Gymnasier. Struer Statsgymnasium........     37.5

Gymnastikforeninger............................     79.606

Gørding.................................................     46.4

Gørding. Kort........................................     40.164

Gørding. Oldtidsagre..............................     63.091

Gørding sogn (Hjerm herred)

Gørding.............................................     46.4

Gørding. Kort....................................     40.164

Gørding. Oldtidsagre..........................     63.091

Gårde....................................................     46.4

Haderup..................................................... 46.4

Haderup Museum....................................... 06.6

Haderup sogn (Ginding herred)

Feldborg................................................ 46.4

Feldborg. Postvæsen.............................. 65.86

Haderup................................................. 46.4

Haderup Museum................................... 06.6

Hammerum. Højskoler.............................. 37.414

Hammerum herred:

(Købstæder: Herning. Sogne: Amborg Assing Aulum, Bording Gjellerup, Havmtrup, Ikast, II-skov, Nevling, Rind, Simmelkær, Sinding Skar-rild, Snejbjerg Studsgård, Sunds, SønderFelding, Tvis, Vildbjerg, Ørrej.

Hammerum herred..................................... 46.4

Hammerum herred. Kirkehistorie.............. 27.67

Hammerum herred. Landbrugshistorie....     63.092

Hammerum herred. Plantager.................... 63.4

Hammerum herred. Tekstilindustri............ 67.7

Handelsgartneri......................................... 63.5

Handelshistorie.......................................... 65.0964

Handelshistorie. Hestemarkeder................. 63.61

Handelshistorie. Kreaturhandel.................. 63.62

Handerup (Faster)...................................... 46.4


Harboøre...............................................     46.4

Harboøre. Digelag...................................... 69.54

Harboøre. Kort.......................................... 40.164

Harboøre. Købmandshistorie.................     65.0964

Harboøre. Postvæsen................................ 65.86

Harboøre. Stednavne................................. 89.684

Harboøre. Søulykker.............................. ... 65.98

»Harboøre-sangbogen«..........................    24.4

Harboøre sogn (Vandfuld herred)

Flyvholm...........................................    46.4

Flyvholm redningsstation. Museum....... 06.6

Harboøre............................................... 46.4

Harboøre. Digelag................................. 69.54

Harboøre. Kort..................................... 40.164

Harboøre. Købmandshistorie................. 65.0964

Harboøre. Postvæsen............................ 65.86

Harboøre. Stednavne............................. 89.684

Harboøre. Søulykker............................. 65.98

»Harboøre-sangbogen«......................    24.4

Harboøre tange. Høfdebyggeri............    69.54

Harboøre tange. Kort............................ 40.164

Kirkebogsførelse................................... 26.3

Legater..............................................    38.2

Lilleør................................................    46.4

Harboøre tange. Høfdebyggeri................    69.54

Harboøre tange. Kort.............................    40.164

Hardsyssel ting. Mindesten........................ 73.08

Hardsysselmål........................................... 89.667

Harreskov (Assing)................................... 46.4

Hasardspil................................................. 79.4

Havfiskeri................................................. 63.9

Hedeopdyrkning....................................... 63.16

Hedeopdyrkning. Skodborg-Vandfuld-

stenen i Kongenshus mindepark............ 73.08

Heder........................................................ 46.4

Hee........................................................    46.4

Hee. Kirkehistorie..................................    27.67

Hee kirke...............................................    71.864

Hee sogn (Hind herred)

Hee....................................................    46.4

Hee. Kirkehistorie................................ 27.67

Hee kirke............................................. 71.864

Hegndal (Rom)......................................... 46.4

Hekseprocesser......................................... 34.796

Helgendyrkelse......................................... 27.61

Hellegård å............................................... 46.4

Hemmet................................................... 46.4

Hemmet. Kommunalforvaltning............... 36.2

Hemmet sogn (Nørre Horne herred)

Hemmet............................................... 46.4

Hemmet. Kommunalforvaltning........... 36.2

Herborg.................................................... 46.4

Herborg sogn (Bølling herred)

Herborg..............................................   46.4

Herning..................................................   46.4

Heming. Aviser......................................   07.96

Herning. Herningsholm..........................   46.4

Herning. Herningsholm. Kort................   40.164

Heming. Skolehistorie............................   37.5

Herning. Slægtshistorisk forening..........   99.7

Herning Folkeblad..................................   07.96

Herning kommune:

(Arnborg Ejstrup (nordvestligt hjørné), Gjette-rup (-¥ østligt hiørné), Hamstrup, Herning, II-skov (vestlige cut), Rind, Simmelkær, Sinding Snejbjerg, Studsgård, Sunds, Tjørring Øm).


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986


11


 


Herningegnen............................................ 46.4

Herningegnen. Venstres historie................ 32.264

Herningsholm (Herning)........................... 46.4

Herningsholm (Herning). Kort.................. 40.164

Herreder. Topografisk beskrivelse............. 46.4

Herredssegl................................................ 90.87

Herredsting............................................... 34.7

Herregårde................................................ 46.4

Herregårdsliv............................................. 39.43

Herrup....................................................... 46.4

Heste.....................................................    63.61

Heste. Hesteskoning...............................    68.2

Heste. Seletøj............................................ 67.5

Hestemarkeder.......................................... 63.61

Hesteskoning............................................ 68.2

Hestevogne............................................... 62.71

Hestevæddeløb.......................................... 79.65

Hidsberred:

(Ringkøbingamt:Engesvang). Hindhemd:

(Købstader: Ringkøbing Sogne: Gammelsogn, Hee, Holmslandmt, Hover, No, Nysogn, Nørre Omme, Rindum, Stadil, Tim, Torsted, Vedersø, Velling).

Hind herred............................................... 46.4

Hind herred. Stednavne.............................. 89.684

»Historiens sten« (Kronhede skole).......    73.08

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt...   40.6

Hjemmebagning.....................................     64.12

Hjemmebrænding...................................     66.83

Hjemmets indretning................................. 64.5

Hjerm........................................................ 46.4

Hjerm. Arbejderforhold............................. 33.11

Hjerm. Arbejdsmændenes fagforening........ 33.129

Hjerm. Kalkværker................................... 66.26

Hjerm. Socialdemokratiets historie............ 32.261

Hjerm. Voksenundervisning....................... 37.4

Hjermhemd:

(Købstæder: Holstebro, Struer, Sogne: Asp, Bor-bjerg Bur, Fovsing Gimsing Gørding Hand-bjerg, Hjerm, Mejrup, Mdbjerg, Navr, Sir, Vej-rum, Vemb, Ølby),

Hjerm herred.........................................     46.4

Hjerm kirke...........................................     71.864

Hjerm sogn (Hjerm herred)

Hjerm................................................     46.4

Hjerm. Arbejderforhold......................     33.11

Hjerm. Arbejdsmændenes fagforening.    33.129

Hjerm. Kalkvaerker...........................     66.26

Hjerm. Socialdemokratiets historie....     32.261

Hjerm. Voksenundervisning...............     37.4

Hjerm kirke.......................................     71.864

Volstrup.............................................     46.4

HOE (Holstebro Opiands

Elektricitetsforsyning).......................     62.31

Holmsland.............................................     46.4

Holmsland klit. Kort.............................     40.164

Holmsland klit sogn (Hind herred)

»Abelines gård«.................................     46.4

»Abelines gård«. Museum..................     06.6

Bjerregård. Skolehistorie....................     37.5

Holmsland klit. Kort.........................     40.164

Hvide Sande.......................................... 46.4

Hvide Sande. Fiskeri.............................. 63.9

Hvide Sande. Kanalbygning................... 69.51

Hvide Sande. Kort................................. 40.164


Holmsland'kommune:

(Gamrmhogn, Holmslandklit, Nysogn).

Holstebro................................................. 46.4

Holstebro. Alderdomshjemmet

»Sysselting«......................................... 38.6

Holstebro. Aviser...................................... 07.96

Holstebro. Befolkningspolitik................... 31.2

Holstebro. Bogtrykkunstens historie......... 00.109

Holstebro. Boligforhold............................ 33.95

Holstebro. Byplanlaegning........................ 71.9564

Holstebro. Dragon- og Frihedsmuseet........ 06.6

Holstebro. Erhvervsforhold...................... 33.194

Holstebro. Friskoler.................................. 37.37

Holstebro. Gadenavne............................... 89.684

Holstebro. Hardsyssel ting. Mindesten....... 73.08

Holstebro. Hestemarkeder......................... 63.61

Holstebro. Jordpolitik............................... 33.14

Holstebro. Jydske Dragonregiment............ 35.52

Holstebro. Kirkehistorie........................... 27.67

Holstebro. Kommunalforvaltning............. 36.2

Holstebro. Kort........................................ 40.164

Holstebro. Kulturpolkik............................ 37.8

Holstebro. »Kvinde på kærre«...............    73.08

Holstebro. Litteratur om.......................    01.7

Holstebro. »Maren o æ vogn«...............    73.08

Holstebro. Markeder..............................    63.606

Holstebro. Markmandsinstrukser............... 34.62

Holstebro. Plantningssagen. Mindesten..... 73.08

Holstebro. Skolehistorie............................ 37.5

Holstebro. Social forsorg........................... 38.4

Holstebro. Søndre plantage....................    63.4

Holstebro. Tobaksindustri......................    66.88

Holstebro. Tyske flygtninge..................    30.1645

Holstebro. Uddannelsespolitik...............    37.07

Holstebro. Vider....................................    34.62

Holstebro Friskole.................................    37.37

Holstebro kommune:

(Borbjerg Hohtebro, ldum, Mejrup, Mdbjerg, Naw, Nørre Felding Rdsted (østlige del), Sir, Tvis, Vejrum (sydligt hjørne)).

Holstebro Oplands Elektricitetsforsyning.. 62.31

Hove.....................................................    46.4

Hove sogn (Vandfuld herred)

Hove.................................................    46.4

Hovedveje. Opmåling............................    40.2

Hoven...................................................    46.4

Hoven. Købmandshistorie.....................    65.0964

Hoven. Mølleri......................................    66.81

Hoven sogn (Nørre Horne herred)

Hoven...............................................    46.4

Hoven. Købmandshistorie..................... 65.0964

Hoven. Mølleri..................................... 66.81

Kirkegård.............................................. 46.4

Hover....................................................... 46.4

Hover. Skolehistorie................................. 37.5

Hover sogn (Hind herred)

Hover................................................     46.4

Hover. Skolehistorie..........................     37.5

Muldbjerg..........................................     46.4

Muldbjerg. Mølleri.............................     66.81

Husby sogn (Ulfborg herred)

Strandgården......................................     46.4

Strandgården. Museum.......................     06.6

Husbygning............................................     69.2

Husflid...................................................     68.07

Husholdningsregnskab............................... 64.71


12


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986


 


Husjomfruer.............................................. 64.06

Hvam....................................................     46.4

Hvam. Kroer.........................................     64.909

Hvam. Købmandshistorie......................     65.0964

Hvide Sande..........................................     46.4

Hvide Sande. Fiskeri..............................     63.9

Hvide Sande. Kanalbygning...................     69.51

Hvide Sande. Kort.................................     40.164

Hvide Sande kanalen.............................     69.51

Hyrdeliv................................................     39.43

Hærvæsen................................................. 35.52

Høbjergning.............................................. 63.36

Høfdebyggeri............................................. 69.54

Høfder...................................................... 69.54

Højris fiMørre Omme).............................. 46.4

Højris (Nørre Omme). Kort...................... 40.164

Højskoler.................................................. 37.414

Ikast......................................................     46.4

Ikast kommune:

(Bordine, Engesvang Gjelkrup (østligt hiørne), Ikast, lfskov (østlige det), Vrads (nordvestligt hjørne)).

Ikast sogn (Hammerum herred)

Ikast...................................................... 46.4

Ravnsvad. Kort..................................... 40.164

Ildsgård (Ilskov)........................................ 46.4

Ilskov........................................................ 46.4

Ilskov sogn (Hammemm herred)

Ildsgård.................................................. 46.4

Ilskov................................................... 46.4

Skåphus................................................. 46.4

Skåphus. Kroer...................................... 64.909

Inddæmning.............................................. 69.54

Irrigation................................................... 69.58

Jagt............................................................ 79.92

Jagterindringer........................................... 79.92

Jegindø...................................................... 46.4

Jegindø. Fiskeri.......................................... 63.9

Jegindø. Færgefart..................................... 65.909

Jegindø. Kirkehistorie................................ 27.67

Jegindø. Kort............................................. 40.164

Jegindø. Landbrug..................................     63

Jegindø. Skolehistorie............................     37.5

Jegindø kirke.........................................     71.864

Jegindø sogn (Refs herred)

Jegindø..............................................     46.4

Jegindø. Fiskeri..................................     63.9

Jegindø. Færgefart.............................     65.909

Jegindø. Kirkehistorie........................     27.67

Jegindø. Kort.....................................     40.164

Jegindø. Landbrug.................................. 63

Jegindø. Skolehistorie............................ 37.5

Jegindø kirke......................................... 71.864

Jelling Seminarium..................................... 37.18

Jernalderbopladser..................................... 91.155

Jernalderen................................................ 91.155

Jemaldergrave............................................ 91.155

Jernbanearbejdere...................................... 33.11

Jernbanemateriel....................................... 62.74

Jernbaner................................................... 65.841

Jernbanestationer...................................     65.841

Jernbanetrafik........................................     65.841

Jernbanevogne.......................................     62.74

Jespersen, Esbern. Mindesten.................     73.08


Jordpolitik.............................................     33.14

Juleskikke.................................................. 39.55

Juletraditioner............................................ 39.55

Jydske Dragonregiment.............................. 35.52

Jyllands første dyrskue. Mindesten............. 73.08

Jysk skønlitteratur..................................... 86.77

Jysk sprog.................................................. 89.667

Den jyske slavekrig 1848.......................... 96.5

Kalkmalerier............................................. 74.6

Kalkværker............................................... 66.26

Kanalbygning........................................     69.51

Kappel (Nørlem)...................................     46.4

Kartoffeldyrkning.................................     63.35

»Kartoffeltyskerne«..............................     39.4

»Kartoffeltyskerne«.

Sten på Frederiks kirkegård.................... 73.08

Katolsk vekselsang.................................... 28.2

Kirkebogsførelse........................................ 26.3

Kirkebygninger.......................................... 71.864

Kirkebøger................................................ 26.3

Kirkegård (Hoven).................................... 46.4

Kirkegårde................................................ 63.513

Kirkehistorie............................................. 27.67

Kirkeinventar........................................... 71.864

Kirkeklokker............................................ 71.864

Kirker....................................................... 71.864

Kirkeriste.................................................. 63.513

Kjelstrup (Faster)..................................     46.4

Kjolesyning...........................................     64.61

Klement, Skipper (Statue i Aalborg)......     73.08

Klima....................................................     55.8

Klogefolk..............................................     39.3

Klokmose (Faster).................................     46.4

Klosterheden............................................. 46.4

Klosterheden. Plantage..........................     63.4

Klostre. Kirkehistorie............................     27.67

Klædedragt............................................     39.7

Kokkepiger...........................................     64.06

Kollektiv trafik. Færgefart....................     65.909

Kollektiv trafik. Jernbaner....................     65.841

Kollektiv trafik. Landeveje...................     65.82

Kollektiv trafik. Luftfart......................     65.83

Kollund. Vagtværn.................................... 35.6

Kolonialhandel. Dagligvarepriser............... 33.27

Kolonister................................................. 39.4

Kommunalforvaltning............................... 36.2

Kommuner................................................ 36.2

Kommuner. Topografisk beskrivelse......... 46.4

Kommuner. Våben.................................... 90.87

Kommunesammenlægninger..................... 36.2

Kongenshus Mindepark.

Skodborg-Vandfuld-stenen..................... 73.08

Det konservative folkeparti...................... 32.263

Kort......................................................... 40.16

Kort. Bykort............................................ 40.164

Kort. Ringkøbing amt............................... 40.164

Kortspil.................................................... 79.4

Kostalde. Dialektformer........................... 89.66

Kragsnap (Sinding).................................... 46.4

Kreaturer.................................................. 63.62

Kreaturhandel........................................... 63.62

Krige. 1848-50......................................... 96.5

Krige. 1864............................................... 96.6

Kriminalitet.............................................. 34.31

Kroer........................................................ 64.909


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986


13


 


Krohistorie............................................     64.909

Kronhede (Torsted). »Historiens sten«..... 73.08

Krunderup Bakkers Plantage..................... 63.4

Kulturpolitik............................................. 37.8

Kunstvanding............................................ 69.58

Kvaksalveri............................................... 61.09

»Kvinde pi kærre« (Statue i Holstebro)..... 7 3.08

Kvinders arbejde. Arbejderforhold............. 33.11

Kvinders arbejde. Hushjælp....................... 64.06

Kvistrup (Gimsing).................................... 46.4

»Kyriatide« (Statue i Struer)...................... 73.08

Kystbeskyttelse......................................... 69.54

Kystsikring............................................... 69.54

Kæltringe.................................................. 39.4

Kærgird (Hunderup, Ribe amt)................... 46.4

København. Christiansborg....................... 46.3

Købmandshistorie.................................     65.0964

Købmandsliv. Landet............................     39.43

Købstæder.............................................     46.4

Købstæder. Byplanlægning....................     71.9564

Købstæder. Kort....................................... 40.164

Køer......................................................... 63.62

Kølkjær.................................................... 46.4

Kølkjær. Hedeopdyrkning......................... 63.16

Landbrug................................................... 63

Landbrugshistorie. Oldtiden....................... 63.091

Landbrugshistorie. 1536-1660................... 63.092

Landbrugshistorie. 1660-1814................... 63.093

Landbrugsskoler........................................ 63.07

Landeveje. Opmåling............................     40.2

Landeveje. Vejbygning..........................     69.61

Landevejstrafik.....................................     65.82

Landkort...............................................     40.16

Landkort. Ringkøbing amt....................     40.164

Landmåling...........................................     40.2

Landpolitiet..........................................     35.6

Landsbyer.............................................     46.4

Landsbyer. Kort....................................     40.164

Landsbykirker.......................................     71.864

Landsbyliv............................................     39.43

Landskabsmaleri....................................     74.6

Landstinget...........................................     32.8

Landting (Ejsing)..................................     46.4

Landvinding..........................................     69.54

Legater.................................................     38.2

Lege......................................................     79.3

Lemvig.................................................     46.4

Lemvig. Arbejderforhold.......................     33.11

Lemvig. Byplanlægning........................     71.9564

Lemvig. HansLilholts buste...................     73.08

Lemvig. Kort........................................     40.164

Lemvig. Nygård....................................     46.4

Lemvig kommune:

(Dybe, Fabjerg Fjaltring Gudum, Klinkby (Ferring, Heldum, Hove, Hygum, Tørring Vand-borg), Lemvig, Lomborg Nørlem, NøtreNissum, Ramme, Rom, Tangsø (Bøvling, Flynder, Mø-borgNees),Trans).

Lemvigegnen........................................     46.4

Lemvigegnen.

Det konservative folkepartis historie...  32.263

Lerhuse..................................................... 69.2

Levnedsmidler........................................... 64.1

Levnedsmidler. Vejkostregler.................    34.62

Lilholt, Hans. Mindesten........................    73.08


Lille Hamborg (Rind)................................ 46.4

Lilleør (Harboøre)..................................... 46.4

Limfiorden................................................ 46.4

Limfjorden. Færgefart............................... 65.909

Limfjordsfiskeri........................................ 63.9

Linde........................................................ 46.4

Linde. Brugsforeninger.............................. 33.431

Linde. Købmandshistorie........................... 65.0964

Litteraturhistorie. Dansk........................... 81.6

Lodahl (Faster)......................................... 46.4

Lokalbibliografier...................................... 01.7

Lokalhistoriske arkiver............................. 02.9

Lokalhistoriske museer............................. 06.6

Lokalhistoriske selskaber.......................... 40.6

Lokomotiver............................................ 62.74

Lomborg................................................... 46.4

Lomborg sogn (Skodborg herred)

Lomborg............................................... 46.4

Lovovertrædelser...................................... 34.31

Luften....................................................... 55.8

Luftspejlinger.........................................    55.8

Lufttrafik...............................................    65.83

Lund (Gjellerup). Markeder....................    79.11

Lundenæs len.........................................    46.4

Lyng. Vejrspådomme.............................    39.3

Lægård Landbrugsskole..........................    63.07

Lasrere...................................................    37.39

Mad.......................................................    64.1

Mad. Vejkostregler.................................    34.62

Madum...................................................    46.4

Madum kirke..........................................    71.864

Madum sogn (Ulfborg herred)

Madum...............................................    46.4

Madumkirke.......................................    71.864

Vibholm.............................................    46.4

Vibholm. Landbrug.............................    63

Madvarer. Vejkostregler.........................    34.62

Malerkunst.............................................    74.6

Manddrab...............................................    34.31

»Maren o æ vogn« (Statue i Holstebro).    73.08

Margarine..............................................    66.87

Markeder...............................................    79.11

Markeder. Dyrskuer...............................    63.606

Markeder. Hestemarkeder......................    63.61

Markedsforlystelser................................    79.11

Markmandsinstrukser.... ,.......................    34.62

Marknavne............................................    89.684

Mausel...................................................    79.4

Mejeribrug..............................................    63.7

Mejrup. Skolehistorie.............................    37.5

Mejrup sogn (Hjerm herred)

Mejrup. Skolehistorie.........................    37.5

Mergelgravning......................................    69.98

Meteorologi.............................................. 55.8

Milepæle................................................ .. 40.2

Militærvæsen........................................... 35.52

Mindestene............................................... 73.08

Modstandsbevægelsen 1940-1945............. 96.71

Mord........................................................ 34.31

Motortog.................................................. 62.74

Muldbjerg.................................................. 46.4

Muldbjerg. Mølleri.................................... 66.81

Munk, Kaj. Mindesten.............................. 73.08

Museer...................................................... 06.6

Musikalier................................................. 78.61


14


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986


 


Møbler....................................................... 76.6

Møborg..................................................     46.4

Møborg. Friskoler..................................     37.37

Møborg. Skolehistorie............................     37.5

Møborg Friskole.....................................     37.37

Møborg sogn (Skodborg herred)

Møborg..............................................     46.4

Møborg. Friskoler.................................. 37.37

Møborg. Skolehistorie........................... 37.5

Møborg Friskole.................................... 37.37

Møder....................................................... 39.5

Mølleri...................................................... 66.81

Mønter...................................................... 90.88

Møntfund.................................................. 90.88

Måbjerg..................................................... 46.4

Måbjerg. Lægård Landbrugsskole............... 63.07

Måbjerg sogn (Hjerm herred)

Lægard Landbrugsskole.......................... 63.07

Måbjerg................................................. 46.4

Natmadsfolk.............................................. 39.4

Navne. Personnavne................................. 89.689

Navne. Stednavne...................................... 89.684

Navr. Kirkehistorie................................... 27.67

Navr sogn (Hjerm herred)

Navr. Kirkehistorie............................... 27.67

Neder Gren (Arnborg)................................ 46.4

Nees.......................................................... 46.4

Ness. Fiskeri.............................................. 63.9

Nees. Kartoffeldyrkning............................ 63.35

Nees. Kort................................................ 40.164

Nees. Landbrug.......................................... 63

Nees sogn (Skodborg herred)

Nees...................................................... 46.4

Nees. Fiskeri......................................     63.9

Nees. Kartoffeldyrkning....................     63.35

Nees. Kort.........................................     40.164

Nees. Landbrug..................................     63

Nisser....................................................     39.3

Nissum fjord..........................................     46.4

Nissum fjord. Færgefart.........................     65.909

Nissum fjord. Inddæmning.....................     69.54

Nissum fjord. Kort.................................     40.164

Numismatik...........................................     90.88

Nygård (Lemvig)...................................     46.4

Nymølle (Sønder Lem)..........................     46.4

Nymølle (Sønder Lem).

Købmandshistorie................................. 65.0964

Naeringsmidler. Vejkostregler.................... 34.62

Nørlem sogn (Skodborg herred)

Kappel.................................................. 46.4

Nørlund (Bording)..................................... 46.4

Nørre Horne herred:

(Sogne: Egvad, Hemmet, Hoven, Lyne, Lønborg NømBork, Oddum, (StrellevnuRibeamt), Søn-derBork, Sønder Vium).

Nørre Horne herred................................... 46.4

Nørre Nebel-Tarm jembane....................... 65.841

Nørre Nissum............................................ 46.4

Nørre Nissum. Højskoler........................... 37.414

Nørre Nissum. Kirkehistorie...................... 27.67

Nørre Nissum. Skolehistorie...................... 37.5

Nørre Nissum Højskole............................. 37.414

Nørre Nissum sogn (Skodborg herred)

NørreNissum..................................... 46.4

Nørre Nissum. Højskoler....................... 37.414


Nørre Nissum. Kirkehistorie................. 27.67

Nørre Nissum. Skolehistorie..............    37.5

Nørre Nissum Højskole......................    37.414

Nørre Omme............................................ 46.4

Nørre Omme. Kort................................... 40.164

Nørre Omme sogn (Hind herred)

Grøntoft............................................... 46.4

Grøntoft. Kort...................................... 40.164

Højris................................................... 46.4

Højris. Kort.......................................... 40.164

Nørre Omme........................................ 46.4

Nørre Omme. Kort............................... 40.164

Omgård................................................ 46.4

Spåbæk................................................. 46.4

Ørnhøj................................................. 46.4

Nørre Vium............................................    46.4

Nørre Vium sogn (Bølling herred)

Nørre Vium........................................    46.4

Nørre Vosborg (Ulfborg)........................    46.4

Nørvanghemd:

(RingkøbingamtBlåhøj (-¥ sydvestligt hjørne), Brande, Sønder Omme (nordvestligt hjørne), Thyregod(nordvestligt hjørne)).

Observatorier. (Astronomiske)..............    52.1

Oddesund...............................................    46.4

Oddesund. Færgefart..............................    65.909

Oddum. Mølleri.....................................    66.81

Oddum sogn (Nørre Horne herred)

Oddum. Mølleri.................................... 66.81

Offentlig forsorg...................................... 38.4

Oldsager................................................... 91.15

Oldsager. Jemalderen................................ 91.155

Oldsager. Stenalderen................................ 91.151

Oldsager. Vikingetid.................................. 91.155

Oldtidsagre............................................... 63.091

Oldtidsbopladser ...................................... 91.15

Oldtidsbopladser. Jernalderen.................... 91.155

Oldtidsbopladser. Stenalderen................... 91.151

Oldtidsbopladser. Vikingetid..................... 91.155

Oldtidsminder........................................... 91.15

Oldtidsminder. Jernalderen....................    91.155

Oldtidsminder. Stenalderen....................... 91.151

Oldtidsminder. Vikingetid......................... 91.155

Omgård (Nørre Omme)............................ 46.4

Oplysningsforbund.................................... 37.4

Opmåling................................................. 40.2

Originaler................................................. 39.4

Overrisling............................................... 69.58

Oversvømmelser...................................... 55.3

Overtro.................................................... 39.3

Parlamentariske forsamlinger................... 32.8

Pengeinstitutter........................................ 33.22

Personnavne............................................ 89.689

Persontransport. Færgefart...................... 65.909

Persontransport. Jernbaner....................... 65.841

Persontransport. Landeveje...................... 65.82

Persontransport. Luftfart......................... 65.83

Pest......................................................... 61.612

Pinholt (Tørring)..................................... 46.4

Plantager................................................. 63.4

Planteliv. Enkelte områders planteliv...... 56.156

Planter i folketroen................................. 39.3

Plantning................................................. 6J.4

Plantningssagen. Mindesten, Holstebro.... 73.08


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986


Politi....................................................     35.6

Politisk virksomhed..............................     32.8

Politisk virksomhed.

Det konservative folkeparti..............     32.263

Politisk virksomhed. Socialdemokratiet     32.261

Politisk virksomhed. Venstre................     32.264

Postvæsen.............................................     65.86

Pressehistorie........................................     07.96

Primærkommuner.................................     36.2

Primærkommuner. Våben.....................     90.87

»Prins Hamlet«. Hjuldamper.................     65.909

Prisforhold. Dagligvarer........................     33.27

Privat forsorg........................................     38.2

Privat velgørenhed................................     38.2

Privatbaner...........................................     65.841

Private vagtværn..................................     35.6

Praestegeming.......................................     26.3

Påklædning...........................................     39.7

Rakkere.................................................... 39.4

Ramme dige...........................................     46.4

Ramme sogn (Vandfuld herred)

Ramme dige.......................................     46.4

Ravnsbjerg (Asp).

Mindesten forKaj Munk....................     73.08

Ravnsvad. Kort......................................... 40.164

Redningsstationer...................................... 65.98

Redningsstationer.

Flyyholm redningsstation. Museum....... 06.6

Redningsvæsen.......................................... 65.98

Refihemd:

(Ringkøbine aml: Hvidbjerg, Jegindø, Lyngs, Odby, Søndbjerg).

Rejseforhold..........................................     39.4

Rejseforhold. Færgefart............................. 65.909

Rejseforhold. Jernbaner............................. 65.841

Rejseforhold. Landeveje............................ 65.82

Rejseforhold. Luftfart............................... 65.83

Resdal bavne (Vinding^.............................. 46.4

Resdal bavne (Vinding).

Mindesten for Esbern Jespersen............. 7 3.08

Resen........................................................ 46.4

Resen sogn (Skodborg herred)

Resen................................................     46.4

Retspleje...............................................     34.7

Retssager...............................................     34.796

Rigsdagen..............................................     32.8

Rimdigte................................................     86

Rind kirke.............................................     71.864

Rind sogn (Hammerum herred)

Fejerskovhuse....................................     46.4

Kollund. Vagtvæm.............................     35.6

Kølkjær.............................................     46.4

Kølkjær. Hedeopdyrkning.................     63.16

Lille Hamborg...................................     46.4

Rind kirke.........................................     71.864

Søby..................................................     46.4

Søby Brunkulsmuseum.......................     06.6

Rindum.................................................     46.4

Rindum. Teglværker.............................     66.25

Rindum sogn (Hind herred)

Rindum.............................................     46.4

Rindum. Teglværker.........................     66.25

Rindumkarret............................................ 91.151

Ringkjøbing-Ømhøj-Holstebro

jernbane.............................................    65.841


Ringkøbing............................................... 46.4

Ringkøbing. Alderdomshjemmet

»Aldershvile«....................................... 38.6

Ringkøbing. Byplanlægning...................... 71.9564

Ringkøbing. Fattighuse.............................. 38.409

Ringkøbing. Skolehistorie......................... 37.5

Ringkøbing amt........................................ 46.4

Ringkøbing amt. Arkiver.......................... 02.9

Ringkøbing amt. Hedeopdyrkning............. 63.16

Ringkøbing amt. Helgendyrkelse............... 27.61

Ringkøbing amt. Herredssegl..................... 90.87

Ringkøbing amt. Historie.......................... 46.4

Ringkøbing amt. Jernbaner........................ 65.841

Ringkøbing amt. Kirkehistorie.................. 27.67

Ringkøbing amt. Kommuneinddeling......... 36.2

Ringkøbing amt. Kommunevåben............. 90.87

Ringkøbing amt. Kort............................... 40.164

Ringkøbing amt. Købmandshistorie........... 65.0964

Ringkøbing amt. Landkort........................ 40.164

Ringkøbing amt. Litteratur om...............    01.7

Ringkøbing amt.

Lokalhistoriske arkiver......................... 02.9

Ringkøbing amt. Museer........................... 06.6

Ringkøbing amt. Møntfund....................... 90.88

Ringkøbing amt. Postvæsen...................    65.86

Ringkøbing amt. Samfærdsel. Jernbaner .... 65.841

Ringkøbing amt. Samfærdsel. Landeveje.... 65.82

Ringkøbing amt. Samfærdsel. Luftfart....    65.83

Ringkøbing amt. Samfærdsel. Skibsfart...    65.909

Ringkøbing amt. Skibsfart......................    65.909

Ringkøbing amt. Skolehistorie................    37.5

Ringkøbing amt. Stednavne....................... 89.684

Ringkøbing amt. Vejvæsen........................ 69.51

Ringkøbing amt. Våben..........................    90.87

Ringkøbing amtskommune.....................    36.2

Ringkøbing fjord....................................    46.4

Ringkøbing fjord. Fiskeri........................    63.9

Ringkøbing fjord. Færgefart...................    65.909

Ringkøbing kommune:

(Dejbjerg (nordvestligt hjørne), Hee, Hover, Husby (sydlige det), No, Rindum, Ringkøbing, Stadil, Sønder Lem, Tim, Torsted, Vedenø, Vel-ling, Øhtrup).

Ringkøbingegnen....................................    46.4

Rom.......................................................    46.4

Rom. Skolehistorie.................................    37.5

Rom. Tyske flygtningelejre....................    30.1645

Rom sogn (Skodborg herred)

Hegndal................................................. 46.4

Rom...................................................... 46.4

Rom. Skolehistorie................................ 37.5

Rom. Tyske flygtningelejre................... 30.1645

Romersk-katolsk vekselsang..................... 28.2

Rutebiler................................................... 65.82

Rutebilstrafik.........................................    65.82

Ryde......................................................    46.4

Ryde. Andelsmejerier.............................    63.7

Ryde. Kirkehistorie................................    27.67

Ryde. Kommunalforvaltning..................... 36.2

Ryde. Kort................................................ 40.164

Ryde. Skolehistorie................................... 37.5

Ryde kirke................................................ 71.864

Ryde sogn (Ginding herred)

Ryde..................................................... 46.4

Ryde. Andelsmejerier............................ 63.7

Ryde. Kirkehistorie............................    27.67


16


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986


 


Ryde. Kommunalforvaltning..............    36.2

Ryde. Kort.........................................    40.164

Ryde. Skolehistorie............................    37.5

Ryde kirke.........................................    71.864

Rydhave............................................    46.4

Rydlund................................................ 46.4

Rydhave (Ryde)........................................ 46.4

Rydlund (Ryde)......................................... 46.4

Rysensten (Bøvling)..............................    46.4

Ryttersoldater........................................... 35.52

Rømer, Ole — milesten............................ 40.2

Røverbander............................................. 34.31

Røveri...................................................... 34.31

Sabotage 1940-1945................................. 96.71

Sagn......................................................... 39.13

Sagnforskning........................................    39.17

Sahl sogn (Ginding herred)

Vinderup............................................    46.4

Vinderup Samlerforening...................    40.6

Salmehistorie............................................ 24.4

Samfærdsel. Jernbaner...........................    65.841

Samfærdsel. Landeveje..........................    65.82

Samfærdsel. Luftfart..............................    65.83

Samfærdsel. Skibsfart.............................    65.909

Sandfær (Vind)......................................    46.4

Sangbøger..............................................    24.4

Sange.....................................................    86

Sange. Noder.........................................    78.61

»Sarpsborgpigen« (Statue i Struer).........    73.08

Scenekunst............................................... 77.096

Schuberts plantage (Velling)...................    63.4

»Sct. Barbaras messe«............................    28.2

Segl. Herredssegl....................................    90.87

Sejlskibsfart...........................................    65.909

Sekretærer (Møbel).................................. 76.6

Seletøj...................................................... 67.5

Seminarier................................................ 37.18

Sevel. Biblioteksvæsen............................. 02.4

Sevel. Skolehistorie.................................. 37.5

Sevel sogn (Ginding herred)

Herrup................................................. 46.4

Sevel. Biblioteksvæsen......................... 02.4

Sevel. Skolehistorie.............................. 37.5

Simmelkær (Hammerum herred)

Vester Sneptrup.................................... 46.4

Sinding sogn (Hammerum herred)

Kragsnap.............................................. 46.4

Sir. Kirkehistorie...................................... 27.67

Sir Lyngbjerg............................................ 46.4

Sir Lyngbjerg. Friluftsmøder..................... 39.5

Sir Lyngbjerg. Geologi.............................. 55.64

Sir Lyngbjerg. Mindestene........................ 73.08

Sir Lyngbjerg Plantage............................. 63.4

Sir sogn (Hjerm herred)

Krunderup Bakkers Plantage................ 63.4

Sir. Kirkehistorie.................................. 27.67

Sir Lyngbjerg........................................ 46.4

Sir Lyngbjerg. Friluftsmøder................. 39.5

Sir Lyngbjerg. Geologi.......................... 55.64

Sir Lyngbjerg. Mindestene.................... 73.08

Sir Lyngbjerg Plantage......................... 63.4

Skarrild.................................................... 46.4

Skarrild sogn (Hammerum herred)

Clasonsborg.......................................... 46.4

Skarrild................................................ 46.4


Skibsfartshistorie...................................     65.909

Skibsforlis..............................................     65.98

Skinnebusser..........................................     62.74

Skipper Klement (Statue i Aalborg).......     73.08

Skive-Skjern jernbane............................     65.841

Skjern....................................................     46.4

Skjem kommune:

(BøllingDejbjerg(-i- nordvestligthjørne),Faster, Hanning Skjem, Stavning Sædding Sønder Borris(-t- øsligt hjørne)),

Skjern å.................................................     46.4

Skjern å. Kort........................................     40.164

Skjernegnen...........................................     46.4

Skjernåkanalen......................................... 46.4

Skjernåkanalen. Engvanding..................... 63.15

Skjernikanalen. Kanalprojektet................. 69.51

Skodborghemd:

(Købstæder: Lemvig Sogne: Bøvling, Fabjerg Flynder, Gudum, Heldum, Humlum, Lomborg Møborg Nees, Nørkm, Nørre Nissum, Resen, Rom, Tørring, Venø).

Skodborg herred........................................ 46.4

Skodborg herred. Politi............................. 35.6

Skodborg herred. Skodborg-Vandfuld-

stenen i Kongenshus mindepark.........    73.08

Skolehistorie.........................................    37.5

Skolelærere...........................................    37.39

Skolelærerliv.........................................    37.39

Skoler....................................................    37.5

Skoler. Folkehøjskoler...........................    37.414

Skoler. Friskoler....................................    37.37

Skoler. Højskoler...................................... 37.414

Skoler. Landbrugsskoler.........................    63.07

Skoler. Ungdomsskoler..........................    37.414

Skuespilkunst.........................................    77.096

Skulpturer.............................................     73.6

Skulpturer. Mindestene..........................     73.08

Skvatmøller..........................................     66.81

Skytteforeninger....................................... 79.606

Skønlitterære bidrag................................. 86

Skønlitterære bidrag. Dialektdigte............. 86.77

Skåphus (Ilskov)....................................... 46.4

Skåphus (Ilskov). Kroer........................     64.909

Slagsmål................................................... 34.31

Slavekrigen 1848...................................... 96.5

Slotte....................................................... 46.4

Sluser........................................................ 69.53

Slægtsforskning........................................ 99.7

Slægtshistorie........................................    99.94

Slægtshistorisk forening. Heming..........    99.7

Slægtsnavne..........................................    89.689

Sløjd......................................................    68.07

Smedehåndværk....................................    68.2

Social forsorg........................................    38.4

Socialdemokratiet.................................    32.261

Sogne. Kort...........................................    40.164

Sogne. Topografisk beskrivelse.............    46.4

Sognebiblioteker....................................    02.4

Sogneråd...............................................    36.2

Den sorte død........................................    61.612

Sparekassevæsen...................................    33.22

Spil.......................................................    79.4

Spillemandsliv.......................................    39.4

Sprog. Dialekter....................................    86.77

Sproghistorie.........................................    89.61

Spåbæk (Nørre Omme).........................    46.4


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986


17


 


Staby.....................................................    46.4

Staby. Seminarier..................................    37.18

Staby sogn (Ulfborg herred)

Staby.................................................    46.4

Staby. Seminarier..............................    37.18

Staby Vinterlærer-Seminarium...........    37.18

Staby Vinterlærer-Seminarium...............    37.18

Stadil........................................................ 46.4

Stadil. Kort............................................... 40.164

Stadil sogn (Hind herred)

Gravesgård............................................ 46.4

Stadil.................................................... 46.4

Stadil. Kort........................................    40.164

Stationsbygninger..................................... 65.841

Statsgymnasier. Struer Statsgymnasium....  37.5

Statuer...................................................... 73.08

Stavning kirke.......................................... 71.864

Stavning sogn (Bølling herred)

Stavning kirke...................................... 71.864

Stednavne................................................. 89.684

Stedsagn................................................     39.13

Stenalderbopladser.................................     91.151

Stenalderen...........................................     91.151

Stenaldergrave.......................................     91.151

Stenkister..............................................     69.79

Storkommuner......................................     36.2

Storkommuner. Våben.............................. 90.87

Stormfloder...........................................     55.9

Stormflodssikringer...............................     69.54

Storåen.................................................     46.4

Strandgården (Husby)............................     46.4

Strandgården (Husby). Museum..............     06.6

Strandinger............................................     65.98

Struer....................................................     46.4

Stmer. »Kyriatide«................................     73.08

Struer. »Sarpsborgpigen«.......................     73.08

Struer. Skolehistorie..............................     37.5

Struer. Struer Statsgymnasium...............     37.5

Struer. »Struerpigen«.............................     73.08

Struer. »Ung mand, der beskyttende

bærer et hjælpeløst kid«....................     73.08

Struerkommune:

(Asp, Fovsing Gimnn^ Hjerm, Humlum, Resen, Struer, Vejrum f-s- sydligthjørne), Venø, Ølby).

Struer Statsgymnasium..........................     37.5

Strueregnen...........................................     46.4

»Struerpigen« (Statue i Struer)...............     73.08

Studedrift..............................................     63.62

Studehandel...........................................     63.62

Stuepiger...............................................     64.06

Sunds.....................................................     46.4

Sunds. Skolehistorie...............................     37.5

Sunds sogn (Hammerum herred)

Sunds.................................................     46.4

Sunds. Skolehistorie...........................     37.5

Svenskekrigen 1643-45............................ 96.2

Sygdom. Kvaksalveri.............................     61.09

Sygdom. Pest........................................     61.612

Syner........................................................ 39.3

Syning...................................................... 64.61

Søby......................................................... 46.4

Søby Brunkulsmuseum............................... 06.6

Søforlis..................................................... 65.98

Sømandsliv............................................... 39.45

Søndbjerg sogn (Refs herred)

Tambohus............................................. 46.4


Tambohus. Kroer.................................. 64.909

Sønder Bork sogn (Nørre Horne herred)

Tipperne.............................................. 46.4

Tipperne. Høbjergning.......................... 63.36

Værnengene.......................................... 46.4

Værnengene. Høbjergning..................... 63.36

Sønder Borris sogn (Bølling herred)

Borris................................................... 46.4

Sønder Felding.......................................... 46.4

Sønder Felding sogn (Hammerum herred)

Sønder Felding...................................    46.4

Sønder Lem sogn (Bølling herred)

Nymølle................................................ 46.4

Nymølle. Købmandshistorie.................. 65.0964

Sønder Nissum sogn (Ulfborg herred)

»Børnely« (Fjand). Feriekolonier.......... 37.16

Fjand.................................................... 46.4

Torsminde............................................ 46.4

Torsminde. Fiskeri................................ 63.9

Torsminde. Sluser...............................    69.53

Sønder Vium..........................................    46.4

Sønder Vium. Kommunalforvaltning......    36.2

Sønder Vium sogn (Nørre Horne herred)

Sønder Vium.......................................    46.4

Sønder Vium. Kommunalforvaltning...   36.2

Søndre plantage. Holstebro.....................    63.4

Sørvad....................................................... 46.4

Sørvad. Købmandshistorie......................    65.0964

Søulykker..............................................    65.98

Tambohus (Søndbjerg^...........................    46.4

Tambohus (Søndbjerg). Kroer.................    64.909

Tandbehandling......................................    61.8

Tarm.....................................................    46.4

Tarm. Stednavne....................................    89.684

Tatere....................................................    39.4

Teaterhistorie........................................... 77.096

Teglværker............................................... 66.25

Tekstilindustri........................................... 67.7

Telefonvæsen........................................... 65.87

Terracotta-udsmykning............................. 76.238

Thyborøn..............................................    46.4

Thyborøn-Harboøre...............................    46.4

Tbyborøn-Harboøre kommune:

(Engbjerg Harboøre, Thyborøn). Thyborøn sogn (Vandfuld herred)

Thyborøn..........................................    46.4

Thyholm...............................................    46.4

Thyholm. Færgefart..............................    65.909

Thyholm. Kirkehistorie.........................    27.67

Thyholm kommune:

(Hvidbjergjegindø, Lyngs, Odby, Smdbjerg).

Tidsregning............................................... 52.2

Tilnavne................................................... 89.689

Tim.......................................................... 46.4

Tim. Geologi..........................................    55.64

Tim. Kirkehistorie.................................    27.67

Tim. Landbrugshistorie..........................    63.093

Tim. Mølleri..........................................    66.81

Tim. Skolehistorie.................................    37.5

Tim. Stednavne......................................    89.684

Tim kirke..............................................    71.864

Tim sogn (Hind herred)

Tim...................................................    46.4

Tim. Geologi......................................    55.64

Tim. Kirkehistorie.............................    27.67


18


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986


 


Tim. Landbrugshistorie......................... 63.093

Tim. Mølleri......................................... 66.81

Tim. Skolehistorie................................ 37.5

Tim. Stednavne.................................... 89.684

Tim kirke............................................. 71.864

Timgård................................................ 46.4

Timgård. »Diivekes sten«..................    73.08

Timgård (Tim).......................................    46.4

Timgård (Tim). »Diivekes sten«............    73.08

Tipperne................................................    46.4

Tipperne. Høbjergning...........................    63.36

Tjenestefolk..........................................    64.06

Tjenestepiger.........................................    64.06

Tjenestepiger. Byen...............................    39.42

Tjenestepiger. Landet............................... 39.43

Tobaksindustri.......................................    66.88

Tog.......................................................    62.74

Togtrafik..............................................    65.841

Torsminde................................................ 46.4

Torsminde. Fiskeri.................................    63.9

Torsminde. Sluser..................................    69.53

Torsted sogn (Hind herred)

»Historiens sten«..............................    73.08

Trafik. Jernbaner...................................    65.841

Trafik. Landeveje..................................    65.82

Trafik. Luftfart.....................................    65.83

Trafik. Skibsfart....................................    65.909

Trehøje.................................................    46.4

Trehøje kommune:

(Nøm Omme (nordøstlige del), Nøvling Tim-ring Vildbjerg Vind, Vinding),

Treårskrigen 1848-50...........................    96.5

Trolddomssager.....................................    34.796

Troldtoft (Vind)....................................    46.4

Tuskjær (Fjaltring)................................    46.4

Tvis......................................................    46.4

Tvis. Kirkehistorie................................    27.67

Tvis. Skolehistorie................................    37.5

Tvis kloster. Kirkehistorie....................    27.67

Tvis sogn (Hammerum herred)

Tvis..................................................    46.4

Tvis. Kirkehistorie............................    27.67

Tvis. Skolehistorie............................    37.5

Tvis kloster.......................................    27.67

Tyendeliv. Byen....................................    39.42

Tyendeliv. Hushjælp.............................    64.06

Tyendeliv. Landet.................................    39.43

Tyske flygtningelejre............................    30.1645

Tfyveri....................................................    34.31

Tøjsyning..............................................    64.61

Tørlægning...........................................    69.58

Tørring sogn (Skodborg herred)

Bæksgård.............................................. 46.4

Bæksgård. Stednavne.........................    89.684

Gamsmark............................................ 46.4

Pinholt................................................. 46.4

Tørveskæring........................................... 69.94

Uddannelsespolitik................................    37.07

Udvandrerhistorie..................................    3 2.61

Ufaglærte arbejdere...............................    33.11

Uldforarbejdning....................................    67.7

Ulfborg..................................................    46.4

Ulfborg. Dyrskuer..................................    63.606

Ulfborg. Jyllands første dyrskue.

Mindesten.........................................    73.08


Ulfborg. Kort........................................     40.164

Ulfborg. Markeder.................................     79.11

Ulfborg. Skolehistorie............................... 37.5

Utfborgherred:

(Sogne: Husby, Idum, Madum, Nørre Felding Rdsted, Staby SønderNismm, Timring, Ulfborg Vind, Vinding).

Ulfborg herred........................................... 46.4

Ulfborg herred. Herredsting....................    34.7

Ulfborg herred. Stednavne......................    89.684

Ulfborg herredsting................................    34.7

Ulfborg sogn (Ulfborg herred)

Jyllands første dyrskue. Mindesten.....    7 3.08

Nørre Vosborg...................................    46.4

Ulfborg..............................................    46.4

Ulfborg. Dyrskuer..............................    63.606

Ulfborg. Kort....................................    40.164

Ulfborg. Markeder.............................    79.11

Ulfborg. Skolehistorie........................    37.5

Ulfborg-Vemb........................................... 46.4

Ulfborg-Vemb kommune:

(Bur, Gørding Husby (nordlige del), Madum, Rdsted (vestlige del), Staby, Sønder Nissum, Vemb).

Ulve......................................................... 58.95

»Ung mand, der beskyttende bærer

et hjælpeløst kid« (Statue i Struer)........ 73.08

Ungdomsskoler......................................... 37.414

Ure........................................................... 68.13

Urmagerhåndværk.................................... 68.13

Vagtvæm.................................................. 35.6

Vandbygningsvæsenet............................... 69.54

Vandfuld herred:

(Sogne: Dybe, Engbjerg Ferring,Fjaltring, Har-

boøre, Hove, Hygum, Ramme, Thyborøn, Trans,

Vandborg).

Vandfuld herred.....................................    46.4

Vandfuld herred. Politi..........................    35.6

Vandfuld Herred. Skodborg-Vandfuld-

stenen i Kongenshus mindepark........    73.08

Vandløb. Oversvømmelser ved Skjern å...  55.3

Vandløb. Skjern å..................................    46.4

Vandløb. Storåen...................................    46.4

Vandløbsregulering................................    69.51

Vandmøller...........................................    66.81

Varsler..................................................    39.3

Vejbygning............................................... 69.61

Veje. Opmåling......................................... 40.2

Veje. Vejbygning....................................... 69.61

Vejkostregler............................................ 34.62

Vejle-Holstebro jernbane.......................... 65.841

Vejrlig...................................................... 55.8

Vejrspådomme.......................................... 39.3

Vejrum sogn (Hjerm herred)

Avsumgård........................................... 46.4

Vejtrafik................................................... 65.82

Vejvæsen.................................................. 69.61

Vekselsang. Romersk-katolsk................... 28.2

Velgørenhed............................................. 38.2

Velling..................................................... 46.4

Velling. Husflid......................................... 68.07

Velling. Jernbanestation........................... 65.841

Velling. Kort............................................ 40.164

Velling sogn (Hind herred)

Schuberts Plantage............................... 63.4


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986


19


 


Velling...............................................    46.4

Velling. Husflid..................................    68.07

Velling. Jernbanestation.....................    65.841

Velling. Kort.....................................    40.164

Vemb....................................................    46.4

Vemb sogn (Hjerm herred)

Vemb.................................................    46.4

Venstre..................................................    32.264

Venø.....................................................    46.4

Venø sogn (Skodborg herred)

Venø..................................................... 46.4

Vester Sneptrup (Simmelkær)................    46.4

Vesterdal. Højskoler..............................    37.414

Vestergård (Borbjerg)................................ 46.4

Vesterhavet.............................................. 55.9

Vestjyllands mergelforsyning.................... 69.98

Vestjyske dialektdigte............................... 86.77

Vestkysten................................................ 46.4

Vestkysten. Kystsikring............................ 69.54

Vestkysten. Strandinger............................ 65.98

Vibholm (Madum)..................................... 46.4

Vibholm (Madum). Landbrug..................... 63

Viborg-Fårup jernbane............................... 65.841

Videbæk kommune:

(Brejning, Herborg, Nørre Omrm (sydvestlige del), Nørre Vium, Sønder Borris (østligt hjørne), Videbæk, Vorgod).

Vider......................................................... 34.62

Vikingetid. Bopladser................................ 91.155

Vildbjerg................................................... 46.4

Vildbjerg. Købmandshistorie..................     65.0964

Vildbjerg sogn (Hammerum herred)

Vildbjerg............................................     46.4

Vildbjerg. Købmandshistorie..............     65.0964

Vind sogn (Ulfborg herred)

Sandfær.............................................     46.4

Troldtoft..........................................     46.4

Vinderup...............................................     46.4

Vinderup. Vinderup Samlerforening.......     40.6

Vinderup kommune:

(Ejsing Handbjerg Ryde, Sahl, Sevel).

Vinderup Samlerforening.......................     40.6

Vinding.................................................     46.4

Vinding sogn (Ulfborg herred)

Esben Jespersen stenen, Resdal bavne.    73.08

Resdal bavne.....................................     46.4

Sørvad...............................................     46.4

Sørvad. Købmandshistorie.................     65.0964

Vinding.............................................     46.4

Violinbyggere........................................     78.23

Viser.....................................................     86

Vogne...................................................     62.71

Vognmagerhåndværk............................     62.71

Voksenundervisning..............................     37.4

Volstrup (Hjerm)...................................     46.4

Vorgod..................................................     46.4

Vorgod sogn (Bølling herred)

Vorgod..............................................     46.4

Vradsherred:

(Ringkøbingamt: Vrads (nordvestligthjørnej).

Væddeløb.................................................. 79.65

Værnengene............................................. 46.4

Værnengene. Høbjergning......................... 63.36

Våben. Amtskommuner............................ 90.87

Våben. Kommuner.................................... 90.87

Våben. Primærkommuner......................    90.87


Våben. Storkommuner.............................. 90.87

Ældreforsorg............................................ 38.6

Øgenavne................................................. 89.689

Ølstrup kirke............................................ 71.864

Ølstrup kirke. Alterbillede........................ 74.6

Ølstrup sogn (Bølling herred)

Ølstrup kirke........................................ 71.864

Ølstrup kirke. Alterbillede..................    74.6

Ørnhøj...................................................    46.4

Ørte sogn (Hammerum herred) »Axelhus«. Mindesten.......................... 73.08

Åer. Oversvømmelser ved Skjern å.........    55.3

Åer. Skjern å..........................................    46.4

Åer. Storåen...........................................    46.4

Åer. Vandløbsregulering..........................    69.54

Ålefiskeri...............................................    63.9

Åndelige sange.......................................    24.4

Åskov kommune:

(Assing Skarrild, SønderFdding SønderOmme