Tilbage til
forsiden

HARDSYSSELS AARBOG
UDGIVET AF
HISTORISK SAMFUND
FOR RINGKØBING AMT
60.  BIND
Vinding - Sørvad 1966
INDHOLD:

  N. C. Søby: Juristen og politikeren J. K. Lauridsen .................................    5

Alfred Kaae: 41 træheste og 5 pæle til militsens øvelsespladser .............     55

Alfred Kaae: Opmåling af landevejen fra Ringkøbing til Varde år 1785        65

Th. Høgsberg og Alfred Kaae: Fra krigen 1864 ......................                69

Alfred Kaae: Et drab på Begsgård Mark i Tørring i året 1624.... 84                      

Kr. Vestergaard og Alfred Kaae: Da den almindelige valgret gik tabt...         89

Esbern Jespersen: Taterkongen   ...........................................................     92

Esbern Jespersen: Bønder under Krogsdal ..............................................   103

Esbern Jespersen: Fra Wedels indenlandske rejse omkr. år 1800 .............. 142

Esbern Jespersen: Sønder Felding sogns historie .....................................   150

Esbern Jespersen: Peder Jensen og Skinkelsø ........................................... 156

A. Kr. Kjeldahl og Esbern Jespersen: Fattiganstalten i Maabjerg .............. 161

N. Jensen Dam: Forsorg i landkommunerne  .............................. 178

N. Jensen Dam: Ravsamlede og ravslibere ved Jyllands vestkyst ............   183

Henry Rasmussen: Kongevejen 1840 ....................................................   191

August F. Schmidt f: Den springende ovn ................................   200

Steffen Steffensen: Sagn fra Ulfborg-egnen .............................................   205

Jens Siggaard: Et bryllup i ældre tid .....................................................   210

Knud Sand: Peder Roust .......................................................................   216

/. Aas Jansen: En vestjysk hedegård ......................................................   219

5. A. Andersen: Om navnene Ikast og Isenvad .......................................   226

jesper Søndergaard Jacobsen: Peder Kjølhede ......................................   231

Om udgravninger i Herrup .............................................................   250

Søren H. Andersen: Stenalderbopladsen i Hjortmose ..............................   252

Foreningsmeddelelser 1966 ...................................................................... 277

Register ................................................................................................... 278

Regnskab  ................................................................................................ 282


Samfundets styrelse:

Amtmand A. J. Bacb.

Bibliotekar Kr. Bjerregaard, sekretær.

Lærer /. Søndergaard Jacobsen, medlem af redaktionen.

Konsul Eli Jepsen.

Lærer Esbern Jespersen, medlem af redaktionen, formand.

Lærer Alfred Kaae, medlem af redaktionen og næstformand.

Bogtrykker Gadgaard Nielsen, kasserer.

Gårdejer Bent Raunkjær.

Landsretssagfører N. C. Skouvig.