Bertel.com
Bertel@sti.dk

Vedvarende Energiprojekt  Troldhede 

 
 

Til forsiden

Stevnstrup 6.februar 2008

Henrik Brask Pedersen & Henning Ø. Laursen

Regional Udvikling - Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg.

Kære Henrik Brask Pedersen og Henning Ø. Laursen!

Jeg har fået en henvendelse fra Bertel Jensen, Troldhede, om rådets behandling om støtte til projektet ”Vedvarende Energibalance” i Troldhede. Han tilkendegav, at han også henvender sig til forvaltningen.

Bertel Jensen fremhæver blandt andet, at en gennemførelse af projektet ikke alene kan få positiv betydning for energi og miljø samt bosætning mv. i Troldhede-området, men også i mange andre mindre byer. Det drejer sig om byer, som forsynes med fjernvarme og lignende energikilder.

Alene i Ringkøbing Skjern-Kommune findes 14 naturgasfyrede kraftvarmeværker. Se listen nedenfor!

Her og mange steder er varmeprisen en negativ faktor i forhold til bestræbelser og ønsker om tilflytning, og derfor virker det oplagt at få klarlagt mulighederne for at reducere problemerne i kraft af et projekt for vedvarende energi. Nemlig i form af spildvarme og el fra vindmøller, som kan stilles op i det nære område.

Efter fornyet overvejelse må jeg tilkendegive, at projektet efter min mening kan vurderes til at opfylde flere af de vedtagne kriterier i Regionsrådet og Vækstforum om ”Forbedret udnyttelse og integration af el fra vindkraft”.

Det gælder blandt andet følgende:

*      Formål:

*      ”At udnytte den regionale styrkeposition på vindkraft til at udvikle det regionale potentiale for en mere fleksibel brug og produktion af energi”.

*      Regionen skal fremover udnytte vindkraften mere effektiv.

På denne baggrund ser jeg gerne, at mulighederne for at behandle ”Vedvarende energibalance i Troldhede” som et demonstrations-projekt bliver analyseret nærmere. Og at der sker en rimelig tilpasning, så projektet kan opnå den ønskede støtte. Dette aftales mellem ansøgeren og Afdelingen for Regional Udvikling

På grund af projektets karakter finder jeg det naturligt, at man søger om et tilskud til undersøgelse og projektbeskrivelse, som kun kan udføres af professionelle. Dette er jo helt nødvendigt for at sikre investorer og tilskud i øvrigt til at realisere et genemarbejdet  projekt, som tegner både spændende og epokegørende.

Endelig vil jeg gøre opmærksom på, at den relativt spinkle økonomi i de nydannede Lokale Aktions-Grupper, hvor programmet for indsatsen endnu mangler at blive godkendt, slet ikke rummer kræfter til
at bidrage væsentligt til at få  udarbejdet og finansieret en decideret handlingsplan.

Venlig hilsen

Kaj Møldrup Christensen

./. Kopi til formand Poul Erik Schou-Pedersen.